Běh 17. listopadu - Mistrovství KKAS v krosu

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ MDDM Ostrov

Datum

10.11.2018

Místo

Ostrov (MDDM - Školní 231, Ostrov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bc. Šárka Marzová
Hlavní rozhodčí Mgr. Eva Zekuciová
Výsledky zpracoval Lenka Pelcová

Startují

ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci Přespolák
Dorostenky Přespolák
Atletická přípravka-hoši Přespolák
Atletická minipřípravka-hoši Přespolák
Atletická přípravka-dívky Přespolák
Atletická minipřípravka-dívky Přespolák
Juniorky Přespolák
Junioři Přespolák
Muži Přespolák
Ženy Přespolák
Žáci Přespolák
Ml. žáci Přespolák
Ml. žákyně Přespolák
Žákyně Přespolák

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář v budově MDDM a  je otevřena  od 8:30 hodin .

Startovné

Startovné : žactvo 50,- ( na místě 70,-) Kč , ostatní 70,- (na místě 90,-)Kč

Neplatí: Žactvo ostrovských škol  a členové TJ MDDM Ostrov

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 7.11.2018 do 22:00hod.

Neregistrovaní přes email: lenkajirovska@seznam.cz (uveďte jméno, příjmení, rok narození)

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8:30 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno.

Kategorie Rodiče s dětmi běží bez startovních čísel.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově MDDM a slouží pouze k převlékání. Pořadatel za odložené věci neručí!

Časový pořad

sobota, 10.11.2018

Čas Disciplíny
09:15 Nejmladší přípravka - hoši (2011-12)
09:20 Nejmladší přípravka - dívky (2011-12)
09:30 Přespolák EleHm
09:40 Přespolák EleZm
09:55 Přespolák EleH
10:05 Přespolák EleZ
10:15 Přespolák Žcm
10:25 Přespolák Žkm
10:40 Přespolák Žky Přespolák Žci
10:55 Přespolák Dci Přespolák Dky
11:15 Přespolák Jky Přespolák Ž
11:40 Přespolák Jři Přespolák M

Stravování

Bez občerstvení, k dispozici teplý čaj.

Další informace

Rodiče s dětmi  (2013 a mladší)                                                                    9:10                        100m

Nejmladší přípravka - hoši  (2011-12)                                                           9:15                        580m

Nejmladší přípravka - dívky (2011-12)                                                          9:20                        580m

Atletická minipřípravka - hoši (2009-10)                                                        9:30                        580m

Atletická minipřípravka - dívky (2009-10)                                                      9:40                        580m

Atletická přípravka - hoši (2007-08)                                                             9:55                        840m

Atletická přípravka - dívky (2007-08)                                                            10:05                      840m

Mladší žáci (2005-06)                                                                                   10:15                      1 150m

Mladší žákyně (2005-06)                                                                              10:25                      1 150m

Starší žactvo (2003-04)                                                                                10:40                      1 880m

Dorost (2001-02)                                                                                          10:55                      2 640m

Juniorky (1999-2000), ženy, veteránky (1978 a st.)                                     11:15                     2 950m

Junioři(1999-200), muži, veteráni (1978 a st.)                                             11:40                     5 480m

Ceny:

První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny a medaile.

V kategorii „Rodiče  s dětmi“ budou všechny děti oceněny sladkostí - bez určení pořadí.

Závodníci v Mistrovské soutěži k v kategorii ml. a st. žactvo, dorost, junioři, muži a ženy obdrží medaile.