Mistrovství Moravy a Slezska v přespolním běhu

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje MK Seitl Ostrava

Datum

11.11.2018

Místo

Ostrava - stadion MK Seitl (Gen. Sochora 1206, 70800 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Otta Seitl ottoseitl@seznam.cz

Startují

ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci Přespolák
Dorostenky Přespolák
Atletická přípravka-hoši Přespolák
Atletická přípravka-dívky Přespolák
Juniorky Přespolák
Junioři Přespolák
Muži Přespolák
Ženy Přespolák
Žáci Přespolák
Ml. žáci Přespolák
Ml. žákyně Přespolák
Žákyně Přespolák

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 9,00hod.

Startovné

Junioři, juniorky, muži a ženy 50,- Kč, dorost a žactvo 20,- Kč, přihlášky na místě 100,- Kč.

Přihlášky

Na webu www.atletika.cz, nebo emailem ottoseitl@seznam.czdo 8.11.2017 do 20:00 hodin. Přihlášky v den závodu nejpozději hodinu před startem první disciplíny MMaS.

Šatny

K dispozici na stadionu, slouží pouze pro převlečení.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajištěna vyškoleným zdravotníkem, každý závodník závodí na zodpovědnost oddílu.

Časový pořad

neděle, 11.11.2018

Čas Disciplíny
10:00 Přespolák EleH
10:15 Přespolák EleZ
10:30 Přespolák Žcm
10:45 Přespolák Žkm
11:00 Přespolák Žci
11:20 Přespolák Žky
11:40 Přespolák Dci
12:00 Přespolák Dky Přespolák Jři
12:35 Přespolák Jky
13:00 Přespolák Ž
13:35 Přespolák M

Další informace

Časový pořad

Mimo MMaS

10:00               přípravka  hoši  (2008 – 2007)                      550 m             1 malý okruh

10:15               přípravka dívky (2008 – 2007)                       550 m             1 malý okruh

Mistrovství Moravy a Slezska

10:30              mladší žáci                                                     1 450 m          1 velký okruh

10:45               mladší žákyně                                                1 450 m          1 velký okruh

11:00               starší žáci                                                       2 900 m          2 velké okruhy

11:20               starší žákyně                                                  2 900 m          2 velké okruhy

11:40               dorostenci                                                      3 450 m 1 malý + 2 velké okruhy

12:00               dorostenky                                                     2 900 m          2 velké okruhy

12:00               junioři                                                              5 800 m          4 velké okruhy

12:35               juniorky                                                          4 350 m          3 velké okruhy

13:00               ženy                                                               5 800 m          4 velké okruhy

13:35               muži                                                               7 250 m          5 velkých okruhů

 

Ceny : pořadatel zajistí předání medailí a diplomů závodníkům na prvních třech místech, hodnocených do Mistrovství Moravy a Slezska.