Zlatá tretra Ostrava

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

12.6.2018 - 13.6.2018

Místo

Ostrava - Vítkovice

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Železný Jan
Hlavní rozhodčí Aleš Novotný
Technický ředitel Zvolánek Oldčich
Lékař Mudr. Sikora Petr

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Pouze pozvaní závodníci.

Soutěže

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v Hotelu Clarion od pondělí 11.6.2018 od 8,00hod.

Přihlášky

Pouze pro pozvané závodníky.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v Hotelu Clarion od pondělí 11.6.2018 od 8,00hod.. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze na rozcvičovacím hřišti.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti, která bude označena.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v cíli na rozcvičovacím hřišti.Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli u svolavatelny.
 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně ukázány na světelných tabulích.Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách hlavní tribuny.

Zdravotní služba

Bude k dispozici po celou dobu závodů.

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v okolí stadionu.