Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích

logo ČAS nové ska_ws-oříznuté

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

1.6.2018 - 3.6.2018

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Koštovalová Naděžda Mgr.
Delegát ČAS Kňákal Ladislav RNDr.
Technický delegát Kňákal Ladislav RNDr.
Ředitel závodu Morávek Antonín Mgr.
Hlasatel Tuček Jiří Mgr.
Lékař Pracovníci Českého červeného kříže
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Startují závodníci a závodnice příslušné věkové kategorie, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými kluby a oddíly, zařazeni technickým delegátem a prezentovali se nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři v hlavní budově na atletickém stadionu Mirka Tučka.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém, resp. oddílovém, dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové, resp. oddílové, kombinéze, které jsou uvedeny v evidenci ČAS.

Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Soutěže

Dorostenci desetiboj
Dorostenky sedmiboj
Juniorky sedmiboj
Junioři desetiboj
Žáci devítiboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj
Žákyně sedmiboj

Technická ustanovení

Rozdělení soutěží

Všechny soutěže se uskuteční na atletickém stadionu Mirka Tučka, s výjimkou soutěží v kouli dorostenců a starších žáků a disku juniorů, dorostenců a starších žáků, které proběhnou na rozcvičovacím stadionu.

Vstup na závodiště

Na závodní ploše atletického stadionu Mirka Tučka se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.

Základní výšky a zvyšování

Junioři - výška: 151 a po 3 cm.

            - tyč: 280 a po 10 cm.

Dorostenci - výška: 145 a po 3 cm.

                  - tyč: 250 a po 10 cm.

Starší žáci - výška: 139 a po 3 cm.

                  - tyč: 220 a po 10 cm.

Juniorky - výška: 142 a po 3 cm.

Dorostenky - výška: 136 a po 3 cm.

Starší žákyně - výška: 130 a po 3 cm.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v pátek 1. 6. 2018 od 09.30 hodin, v sobotu 2. 6. 2018 od 07.30 hodin a v neděli 3. 6. 2018 od 08.00 hodin v hlavní budově na atletickém stadionu Mirka Tučka.

Závodníci, resp. závodnice, zde nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušného víceboje odevzdají vyplněný prezentační formulář a poté obdrží startovní čísla.

Přihlášky

Podávají atletické kluby a oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 23. do pondělí 28. 5. 2018 do 23:59 hodin.

Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašovaného víceboje a nejlepšího výkonu docíleného ve víceboji v období od 1. 4. 2017 do dne uzávěrky přihlášky, včetně data a místa jeho dosažení.

K účasti na mistrovství ČR budou závodníci, resp. závodnice, zařazeni, resp. zařazeny, na základě posouzení jejich výkonnosti ve víceboji technickým delegátem.

Výdej startovních čísel

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží při prezentaci v závodní kanceláři v hlavní budově na atletickém stadionu Mirka Tučka dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy:

- startovní číslo se jménem na prsou,

- startovní číslo beze jména na zádech.

Výjimkou jsou výška, tyč a dálka, kde mohou mít závodníci, resp. závodnice, pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze ve vyhrazeném území, a to:

-  na protilehlé rovince atletického stadionu Mirka Tučka,

-  na rozcvičovacím stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí předložit ke kontrole a označení příslušnému rozhodčímu ve skladu u hlavní budovy na atletickém stadionu Mirka Tučka.

Kontrola náčiní bude probíhat každý den v těchto časech:

v pátek 1. 6. 2018 od 10:30 do 11:30 hodin,

v sobotu 2. 6. 2018 od 08:30 do 09:30 hodin,

v neděli 3. 6. 2018 od 08:00 do 09:00 hodin.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí každý den před první soutěží příslušného víceboje osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v označeném stanu za tribunou atletického stadionu Mirka Tučka, a to u běžeckých soutěží nejpozději 30 minut a u soutěží v dálce nejpozději 40 minut před jejich začátkem.

Ve svolavatelně bude provedena kontrola klubových, resp. oddílových, dresů a startovních čísel. 

Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odváděni, resp. odváděny, společně závodčím, resp. rozhodčím.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v obou sociálních budovách na atletickém stadionu Mirka Tučka. Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v buňce za cílem.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v buňce za cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů

Vyhlašování vítězů bude provedeno do 30 minut po skončení příslušného víceboje a závodníci, resp. závodnice, se na něj dostaví v klubovém, resp. oddílovém, dresu nebo v klubové, resp. oddílové, teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v buňce za cílem, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Jury tvoří:

Technický delegát: RNDr. Ladislav Kňákal

Ředitel závodů: Mgr. Antonín Morávek

Hlavní rozhodčí: Josef Holub

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola probíhá v hlavní budově na stadionu Mirka Tučka, a to v prostoru sauny.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna prostřednictvím pracovníků Českého červeného kříže v bílém stanu v blízkosti cíle.

Časový pořad

pátek, 1.6.2018

Čas Disciplíny
11:30 sedmiboj Žky
12:00 devítiboj Žci
12:30 desetiboj Dci
13:30 sedmiboj Dky

sobota, 2.6.2018

Čas Disciplíny
09:30 sedmiboj Žky
10:00 desetiboj Dci
10:30 sedmiboj Jky
11:00 sedmiboj Dky
11:30 devítiboj Žci
13:15 desetiboj Jři

neděle, 3.6.2018

Čas Disciplíny
10:00 desetiboj Jři
10:45 pětiboj Žkm
12:00 pětiboj Žcm
12:30 sedmiboj Jky

Stravování

V průběhu závodů je možno ke stravování využít bufet na atletickém stadionu Mirka Tučka.

Možnosti ubytování


Hotel a restaurace Zimní stadion Kolín

Adresa Hotel a restaurace Zimní stadion Kolín
Web
Telefon +420 321 727 093
Email info@zimakkolin.cz
Poznámka 5 min chůze od stadionu (cca 800 m)


Hotel Theresia Kolín

Adresa Hotel Theresia Kolín
Web
Telefon +420 321 711 117,
Email recepce@hoteltheresia.cz
Poznámka 15 min chůze od stadionu (cca 1,2 km)

casak logo-CMYK-jpeg
banner_MCR_18_02