Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Dukla Praha

Datum

23.06.2018 - 24.06.2018

Místo

Praha-Juliska

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. Naďa Koštovalová
Delegát ČAS Miroslav Mařádek
Technický delegát Petr Flanderka
Technický delegát Ing. Ondřej Veverka
Ředitel závodu Mgr. Michal Novák
Hlavní rozhodčí Marcela Horáčková
Technický ředitel Josef Jičínský
Hlasatel Ludvík Svoboda, Petr Novotný, Vojtěch Novotný
Lékař MUDr. Bořivoj Gronych
Režie Tomáš Beran
Vedoucí ceremonielu Pavlína Vozárová
Hospodář Jiří Šimice
Časomíru zajišťuje Ing. Petr Blažej

Startují

ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002

Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty.

(v individuálních soutěžích je přípustný start jen ve své věkové kategorii, ve štafetách pak mohou startovat v kategoriích juniorů a juniorek i dorostenci a dorostenky a v kategoriích dorostenců a dorostenek i starší žáci a starší žákyně, ve všech případech však nejvýše 2 v jedné štafetě)

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 5000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 1500 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 5000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 10000m
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g, chůze 10000m

Technická ustanovení

Atletický stadion má 400 m dlouhou dráhu (polytan), 8 drah na rovince, 8 drah na obvodu. Polytanový povrch mají také sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok a oštěp.

Pro rozcvičování bude sloužit tréninkové hřiště s umělou trávou a 80 m dlouhou rovinkou s povrchem totožným s hlavním stadionem, na které budou k dispozici startovní bloky a překážky. Základní rozcvičení pro oštěp bude povoleno ve vymezeném prostoru.

Kladivo se uskuteční ve sportovním areálu v Riegrových sadech na stadionu TJ Sokol Praha Královské Vinohrady. Autobus se závodníky odjede od stadionu Juliska vždy 60 minut před zahájením disciplíny.

Měření časů, zpracování výsledků provádí On line systém, spol. s r.o.

Oficiální trénink proběhne na stadionu Juliska v pátek od 16:00 do 19:00 hod.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS od středy 13. června do pondělí 18. června 2018. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 18. června 2018 ve 24:00 hodin.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to u zařazených závodníků a závodnic, od středy 20. do čtvrtka 21. června 2018, ukončení prezentace je ve čtvrtek 21. června 2018 v 18.00 hodin. U případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 22. června 2018 do 18.00 hodin

Výdej startovních čísel

Bude probíhat v pátek 22. června 2018 od 17.00 do 19.00 hodin ve vestibulu hlavní budovy lázní na stadionu Juliska. V sobotu 23. a v neděli 24. června 2018 od 07.30 hodin ve svolavatelně (ve stanu nad startem 100m). Pokud možno budou se vydávat hromadně vedoucím oddílů. 

Rozcvičování

Pro rozcvičování bude sloužit tréninkové hřiště s umělou trávou a 80 m dlouhou rovinkou s povrchem totožným s hlavním stadionem, na které budou k dispozici startovní bloky a překážky. Základní rozcvičení pro oštěp bude povoleno ve vymezeném prostoru.

Kontrola náčiní

Nejpozději 60 minut před začátkem disciplíny, kladivo 45 min. před odjezdem autobusu pouze v prostoru za startem běhu na 1500 m. 

Svolavatelna

Bude umístěna ve stanu v blízkosti rozcvičovacího hřiště, nad startem 100 m.

Časy odvádění na sektor: Běhy, překážky 15 min., skoky, hody a vrhy (kromě hodu kladivem) 30 min a tyč 60 min. před zahájením disciplíny.

Odvádění pro hod kladivem je ze svolavatelny 15 minut před odjezdem autobusu. 

Šatny

Budou k dispozici v budově lázní u vstupu na stadion a budou viditelně označeny. V recepci lze půjčit zámek na skříňku proti občanskému průkazu. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Budou vyvěšeny na výsledkových tabulích pod hlavní tribunou a zveřejněny okamžitě po skončení disciplíny na světelné tabuli. Stejným způsobem bude zveřejňován průběžný stav soutěže družstev.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže. Případné odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele. Protesty a odvolání řeší jury ve složení ředitel závodů, hlavní rozhodčí a technický delegát ČAS. 

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v saunových prostorách budovy lázní (vchod přímo ze stadionu).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu, bude k dispozici sanitka.

Časový pořad

sobota, 23.6.2018

Čas Disciplíny
08:45 chůze 5000m Dky Finále chůze 5000m Dci Finále
09:25 chůze 10000m Jky Finále chůze 10000m Jři Finále
10:30 Slavnostní Zahájení kladivo 4kg Jky
10:35 disk 1,5kg Dci
10:40 1500 m Dky Finále dálka Dky
10:50 1500 m Jky Finále
11:00 1500 m Dci Finále
11:10 1500 m Jři Finále
11:25 100 m Dky Rozběh
11:40 100 m Jky Rozběh
11:55 100 m Dci Rozběh
12:10 100 m Jři Rozběh
12:25 800 m Dky Rozběh
12:40 800 m Jky Rozběh
12:55 800 m Dci Rozběh dálka Jky
13:00 disk 1,75kg Jři kladivo 3kg Dky
13:10 800 m Jři Rozběh
13:40 100 m př. Dky Rozběh tyč Dci
13:50 tyč Dky
13:55 100 m př. Jky Rozběh
14:15 110 m př. Dci Rozběh
14:20 výška Dky
14:30 110 m př. Jři Rozběh
14:35 dálka Dci disk 1kg Jky
14:50 100 m Dky Finále
14:55 100 m Jky Finále
15:00 100 m Dci Finále
15:05 100 m Jři Finále
15:15 100 m př. Dky Finále
15:20 100 m př. Jky Finále
15:25 110 m př. Dci Finále
15:30 110 m př. Jři Finále kladivo 5kg Dci
15:45 400 m Dky Rozběh
16:00 400 m Jky Rozběh
16:15 400 m Dci Rozběh
16:25 disk 1kg Dky
16:30 400 m Jři Rozběh tyč Jři
16:40 tyč Jky dálka Jři
17:05 300 m př. Dky Rozběh výška Jky
17:20 300 m př. Dci Rozběh
17:40 400 m př. Jky Rozběh
17:55 400 m př. Jři Rozběh
18:00 kladivo 6kg Jři
18:20 1500 m př. Dky Finále
18:35 2000 m př. Jky Finále
18:50 2000 m př. Dci Finále
19:05 3000 m př. Jři Finále
19:20 4x100 m Dky Finále
19:30 4x100 m Jky Finále
19:40 4x100 m Dci Finále
19:50 4x100 m Jři Finále

neděle, 24.6.2018

Čas Disciplíny
09:30 trojskok Dky koule 3kg Dky
09:45 3000 m Dky Finále výška Jři oštěp 600g Jky
10:00 3000 m Jky Finále
10:15 3000 m Dci Finále
10:30 5000 m Jři Finále
11:00 200 m Dky Rozběh trojskok Jky koule 4kg Jky
11:15 200 m Jky Rozběh
11:30 200 m Dci Rozběh oštěp 500g Dky
11:45 200 m Jři Rozběh
12:00 výška Dci
12:10 300 m př. Dky Finále
12:20 300 m př. Dci Finále
12:30 400 m př. Jky Finále trojskok Jři koule 5kg Dci
12:40 400 m př. Jři Finále
13:00 400 m Dky Finále oštěp 800g Jři
13:10 400 m Jky Finále
13:20 400 m Dci Finále
13:30 400 m Jři Finále
13:40 800 m Dky Finále
13:50 800 m Jky Finále
14:00 800 m Dci Finále
14:10 800 m Jři Finále
14:30 200 m Dky Finále koule 6kg Jři
14:35 200 m Jky Finále trojskok Dci
14:40 200 m Dci Finále oštěp 700g Dci
14:45 200 m Jři Finále
15:00 4x400 m Dky Finále
15:10 4x400 m Jky Finále
15:30 4x400 m Dci Finále
15:40 4x400 m Jři Finále

Stravování

Bude zajištěno ve stáncích v areálu stadiónu.

Možnosti ubytování


Pension & Restaurant Paťanka

Adresa Pension & Restaurant Paťanka
Web www.patanka.cz
Telefon 602 151 558
Email pension@patanka.cz
Poznámka


Masarykova kolej

Adresa Masarykova kolej
Web www.suz.cvut.cz/koleje/masarykova-kolej
Telefon 602151558
Email prihodova@suz.cvut.cz
Poznámka


Hotel International Praha

Adresa Hotel International Praha
Web www.internationalprague.cz
Telefon +420 296 537 854
Email reserv@internationalprague.cz
Poznámka


Hostel Aritma

Adresa Hostel Aritma
Web www.skaritma.cz/hostel
Telefon 777 327 595
Email rezervace@skaritma.cz
Poznámka


Hostel Sokolovna Suchdol

Adresa Hostel Sokolovna Suchdol
Web www.ubytovna-hostel.com/ubytovani-sokolovna-suchdol#ap-contact
Telefon 604 284 165
Email recepce@stafis-pokorny.cz
Poznámka


VŠ Kolej Bubeneč

Adresa VŠ Kolej Bubeneč
Web www.suz.cvut.cz/koleje/bubenecska-kolej
Telefon +420 233 342 806
Email bubenec@suz.cvut.cz
Poznámka

Parkování

Na vyhrazených a označených prostorách na parkovišti v bezprostřední blízkosti areálu a v ulici Šlejnická. VIP parkoviště bude na vstupní ploše na stadionu.