Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

01.09.2018 - 02.09.2018

Místo

Ostrava

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. Bor David
Delegát ČAS Ing. Janků Tomáš
Technický delegát Ing. Veverka Ondřej
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí RNDr. Ludmila Pudilová
Technický ředitel JUDr. Miko Aleš
Časomíru zajišťuje Online systém, spol. s.r.o. Měření a zpracování výsledků Online systém, spol. s.r.o.
Výsledky zpracoval Online systém, spol. s.r.o. Měření a zpracování výsledků Online systém, spol. s.r.o.

Startují

ročníky 2002 - 1996
ročníky 2002 - 1996

Soutěže

Muži 20-22 let 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 20-22 let 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude umístěna na hlavním stadionu v prostoru cíle, bude označena.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 22.srpna 6:00 hod. do pondělí 27.srpna 2018 do 24:00 hod.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 29.srpna 2018  do čtvrtka 30.srpna 2018, ukončení prezentace je ve čtvrtek 30. srpna 2018 v 18,00 hod. U případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 31.srpna do 18,00 hod.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v sobotu 1.září 2018 od 08,30 hod. a v neděli 2.září 2018 od 08,00 hod. v pokladně na Městském stadionu ve Vítkovicích. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech. Rovněž pro horizontální skoky stačí jedno číslo upevněné na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování bude probíhat výhradně na rozcvičovacím hřišti.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole v call room 1 (rozcvičovací hřiště).

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na rozcvičovacím stadionu - call room 1.Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, budou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli a u svolavatelny.
 

Šatny

Šatny budou označeny a slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené a neuzamčené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli pod hlavní tribunou.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli pod hlavní tribunou a zveřejňovány okamžitě po skončení disciplíny na světelné tabuli a hlasatelem. Stejným způsobem bude zveřejňován průběžný stav soutěže družstev. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli pod hlavní tribunou a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách hlavní tribuny u vchodu na dráhu.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu.

Časový pořad

sobota, 1.9.2018

Čas Disciplíny
11:00 kladivo 4kg U23Z Finále
12:30 100 m př. U23Z Rozběh
12:45 výška U23M Finále
12:55 110 m př. U23M Rozběh
13:00 disk 2kg U23M Finále
13:15 100 m U23Z Rozběh
13:35 100 m U23M Rozběh
13:45 trojskok U23Z Finále
13:55 400 m U23Z Rozběh
14:10 tyč U23Z Finále
14:15 400 m U23M Rozběh
14:35 800 m U23Z Rozběh
15:00 800 m U23M Rozběh
15:25 Slavnostní zahájení
15:37 100 m př. U23Z Finále
15:48 dálka U23M Finále
15:50 110 m př. U23M Finále
16:00 100 m U23Z Finále
16:10 disk 1kg U23Z Finále
16:15 100 m U23M Finále
16:25 koule 7,26kg U23M Finále
16:30 3000 m př. U23Z Finále
16:55 400 m př. U23Z Rozběh
17:15 400 m př. U23M Rozběh
17:35 5000 m U23M Finále
18:05 4x100 m U23Z Finále
18:20 4x100 m U23M Finále

neděle, 2.9.2018

Čas Disciplíny
10:00 výška U23Z Finále kladivo 7,26kg U23M Finále
10:05 trojskok U23M Finále
10:10 5000 m U23Z Finále
10:35 tyč U23M Finále
10:40 oštěp 600g U23Z Finále
10:45 200 m U23Z Rozběh
11:10 200 m U23M Rozběh
11:35 3000 m př. U23M Finále
11:50 400 m př. U23Z Finále
12:00 400 m př. U23M Finále
12:15 400 m U23Z Finále
12:23 dálka U23Z Finále
12:25 400 m U23M Finále
12:32 oštěp 800g U23M Finále
12:35 800 m U23Z Finále
12:45 800 m U23M Finále
13:00 koule 4kg U23Z Finále
13:02 200 m U23Z Finále
13:13 200 m U23M Finále
13:25 1500 m U23Z Finále
13:35 1500 m U23M Finále
13:55 4x400 m U23Z Finále
14:05 4x400 m U23M Finále

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v restauraci Stadion a v bufetu na Městském stadionu.

Možnosti ubytování


Clarion Congres Hotel

Adresa Clarion Congres Hotel
Web www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/
Telefon +420596702111
Email reception.ccho@clarion-hotels.cz
Poznámka


Hotel Puls

Adresa Hotel Puls
Web www.arena-vitkovice.cz/hotel-puls
Telefon +420596790611
Email recepce@arena-vitkovice.cz
Poznámka


Domov mládeže při SŠT

Adresa Domov mládeže při SŠT
Web www.vitkovickastredni.cz
Telefon +420596764916
Email smrcka@vitkovickastredni.cz
Poznámka


Best Western Hotel Vista

Adresa Best Western Hotel Vista
Web www.hotelvista.cz
Telefon +420597221111, +420733665220
Email rezervation@hotelvista
Poznámka


LOWCOST Hotel

Adresa LOWCOST Hotel
Web www.lc.-hotel.cz
Telefon +420725373793
Email recepce@lc-hotel.cz
Poznámka


Koleje VŠB-TU Ostrava

Adresa Koleje VŠB-TU Ostrava
Web www.vsb.cz/ubytovani/cs/hotelove-ubytovani/nabidka
Telefon +420596996155
Email jan.stonis@vsb.cz nebo hotel@vsb.cz
Poznámka


Hotel Paradise

Adresa Hotel Paradise
Web www.hotel-ostrava.eu
Telefon +420596626497, +420728034711
Email hotel.paradise@seznam.cz
Poznámka


Harmony Hotel Club

Adresa Harmony Hotel Club
Web
Telefon +420596652111
Email ostrava@harmonyclub.cz
Poznámka


Hotel BEST

Adresa Hotel BEST
Web www.hotel-best.cz
Telefon +420777177742
Email recepce@hotel-best.cz
Poznámka


Hotel BEST

Adresa Hotel BEST
Web www.hotel-best.cz
Telefon +420777177742
Email recepce@hotel-best.cz
Poznámka


Hotel Palfrig, Stará Ves nad Ondřejnicí

Adresa Hotel Palfrig, Stará Ves nad Ondřejnicí
Web www.hotel-palfrig.cz
Telefon +420721854100
Email info@hotel-palfrig.cz
Poznámka

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na přilehlých parkovištích.

Další informace

Soutěž v hodu kladivem proběhne ve vrhačském sektoru rozcvičovacího hřiště.

Ve všech ostatních technických ustanoveních platí Soutěžní řád družstev "Atletické soutěže 2018-II.díl"