Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze

logo-cas2
logo LIAZ

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

22.9.2018 - 23.9.2018

Místo

Jablonec nad Nisou (Atletická hala Střelnice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. Naděžda Koštovalová
Delegát ČAS Miroslav Mařádek
Technický delegát Josef Šoba
Ředitel závodu Ing. Pavel Procházka
Hlavní rozhodčí Ing. Zbyněk Budínský
Technický ředitel Martin Michalský
Hlasatel Petr Mikula, Vojtěch Novotný, Augustin Šulc
Lékař MUDr. Vladimír Dobeš
Režie Tomáš Beran
Vedoucí ceremonielu Barbora Šálková
Hospodář Renata Staňová
Časomíru zajišťuje On line system
Výsledky zpracoval On line system

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Starší žáci a starší žákyně, příp. mladší žáci a mladší žákyně, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky a těchto propozic.

Závodí se na stadionu s umělým povrchem a osmi dráhami po celém obvodu.

Hod kladivem se uskuteční v nově vybudovaném sektoru v Srnčím dole (500 m od stadionu).

K rozcvičování slouží atletická hala nebo přilehlé prostory mimo hlavní plochu. K dispozici je také sportovní areál v Srnčím dole. Není dovoleno se rozcvičovat na ploše stadionu. Zkušební pokusy na ploše stadionu lze provádět výhradně za dozoru příslušných rozhodčích.

Oficiální trénink proběhne na stadionu Střelnice v pátek 21. záři 2018 od 16 do 20 hodin.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly v sobotu 22. září od 10:00 hodin a v neděli 23. září 2018 od 7:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 12. do pondělí 17. září 2018, uzávěrka přihlášek je v pondělí 17. září 2018 ve 24:00 hodin.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

- u zařazených závodníků, resp. závodnic, od středy 19. do čtvrtka 20. září 2018, ukončení prezentace je ve čtvrtek 20. září 2018 v 18:00 hodin.

- u případných náhradníků, resp. náhradnic, v pátek 21. září 2018 do 18:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v závodní kanceláři v sobotu 22. září od 10:00 hodin a v neděli 23. září 2018 od 7:30 hodin pokud možno hromadně vedoucím oddílů. Každý závodník, resp. každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/čísla připevněno/a a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

K rozcvičování slouží atletická hala nebo přilehlé prostory mimo hlavní plochu atletického stadionu. K dispozici je také sportovní areál v Srnčím dole (500 m od stadionu). Není dovoleno se rozcvičovat na ploše stadionu. Zkušební pokusy na ploše stadionu lze provádět výhradně za dozoru příslušných rozhodčích.

Kontrola náčiní

Bude prováděna v atletické hale v prostoru označeném „VÁŽENÍ NÁČINÍ“. Závodníci zde své náčiní odevzdají rozhodčímu a na plochu jim bude přineseno. Procedura začíná vždy 60 minut a bude ukončena 30 minut před zahájením discipliny. Výjimkou je hod kladivem, kde procedura začíná 75 minut a bude ukončena 45 minut před zahájením disciplíny (sektor je v Srnčím dole). Z plochy si závodníci odnášejí náčiní již sami. Používání jiného náčiní než označeného kontrolou nebude na ploše stadionu možné.

Svolavatelna

Je umístěna v atletické hale a označena nápisem „SVOLAVATELNA“. Každý startující je povinen se osobně prezentovat před každým startem. Prezentace ke každé disciplině bude zahájena 45 minut a ukončena 25 minut před plánovaným startem. Výjimkou je skok o tyči, kde je zahájení prezentace 1,5 hodiny a její ukončení 1 hodinu před plánovaným startem a hod kladivem, kde prezentace bude zahájena 60 minut a ukočena 40 minut před plánovaným startem (sektor je v Srnčím dole). Ve svolavatelně bude kontrolováno správné upevnění startovních čísel, použitý oddílový dres nebo oddílová kombinéza jak je oddíl uvedl do evidence ČAS. Ze svolavatelny budou odprezentovaní startující odvedeni rozhodčím ke své disciplíně. Podle Pravidel atletiky bude prováděna kontrola, aby neschválený materiál (mobil, přehrávač atd.) nebyl vnesen na závodiště.

Šatny

Jsou k dispozici v atletické hale a to pro závodnice v 1. poschodí a pro závodníky ve 2. poschodí. Je možné si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Budou vyvěšovány na tabulích u vstupu na stadion.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu na stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků na informačních tabulích u vstupu na stadion a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky). Odvolání řeší jury ve složení technický delegát, ředitel závodů a hlavní rozhodčí, která vydá písemné rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v označené místnosti v přízemí atletické haly.

Zdravotní služba

Lékař bude po celou dobu závodů v označené místnosti přístavby atletické haly.

Časový pořad

sobota, 22.9.2018

Čas Disciplíny
11:30 kladivo 4kg Žci
13:00 Slavnostní zahájení
13:15 100 m př. Žky Rozběh tyč Žci
13:30 100 m př. Žci Rozběh výška Žky
13:45 60 m Žky Rozběh
14:00 60 m Žci Rozběh
14:15 800 m Žky Rozběh
14:30 800 m Žci Rozběh disk 1kg Žci
14:45 100 m př. Žky Finále
15:00 100 m př. Žci Finále
15:15 60 m Žky Finále
15:30 60 m Žci Finále
15:35 1. blok vyhlašování vítězů
15:50 1500 m Žky
16:00 1500 m Žci výška Žci
16:15 1500 m př. Žci tyč Žky
16:30 300 m Žky Rozběh disk 0,75kg Žky
16:45 300 m Žci Rozběh
16:50 2. blok vyhlašování vítězů
17:15 chůze 3000m Žky
17:40 chůze 3000m Žci
18:05 4x60 m Žky
18:20 4x60 m Žci
18:30 3. blok vyhlašování vítězů

neděle, 23.9.2018

Čas Disciplíny
09:00 kladivo 3kg Žky
10:30 200 m př. Žky Rozběh dálka Žky
10:45 200 m př. Žci Rozběh koule 3kg Žky
11:00 150 m Žky Rozběh oštěp 600g Žci
11:15 150 m Žci Rozběh
11:30 800 m Žky Finále
11:40 800 m Žci Finále
11:50 300 m Žky Finále
12:00 300 m Žci Finále
12:05 4. blok vyhlašování vítězů
12:15 200 m př. Žky Finále dálka Žci
12:25 200 m př. Žci Finále koule 4kg Žci
12:35 150 m Žky Finále oštěp 500g Žky
12:45 150 m Žci Finále
12:50 5. blok vyhlašování vítězů
13:10 3000 m Žci
13:30 4x300 m Žky
13:45 4x300 m Žci
14:00 6. blok vyhlašování vítězů

Stravování

Je možné ve stáncích, které budou otevřeny v prostoru sportovního areálu.

Možnosti ubytování


Hotel MERKUR (oznámit heslo atletika)

Adresa Hotel MERKUR (oznámit heslo atletika)
Web www.hotelmerkur.cz
Telefon 483 312 741
Email recepce@hotelmerkur.cz
Poznámka 550 Kč za osobu a noc ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní, 500 Kč za osobu a noc v třílůžkovém pokoji se snídaní


Domov mládeže

Adresa Domov mládeže
Web www.sosjbc.cz
Telefon 602 266 860 paní Beranová
Email beranova@sosjbc.cz
Poznámka 280 Kč za osobu a noc bez snídaně

Parkování

Pro držitele VIP parkovacích karet bude parkování zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky lze v omezeném množství na parkovišti před stadionem nebo na parkovišti nad sportovní halou (vjezd z Turnovské ulice) nebo na parkovišti Kauflandu v Turnovské ulici pod stadionem.