Republikové finále štafetového poháru 2018

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje OR AŠSK Kolín ve spolupráci s TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

24.5.2018

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Mgr. Antonín Morávek 732107017 antonio.moravek@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Lékař ČČK

Startují

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011
ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008

Účastníci

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně. Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

 • 4 dívky (1.-3. třída - ročník narození 2011, 2010, 2009, 2008)
 • 4 chlapci (1.-3. třída - ročník narození 2011, 2010, 2009, 2008)
 • 4 dívky (4.-5. třída - ročník narození 2008, 2007, 2006)
 • 4 chlapci (4.-5. třída - ročník narození 2008, 2007, 2006)

Pozn: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení

Štafety smíšené

 • 8x100 m (1.-3. třída-ročník narození 2011, 2010, 2009, 2008)
 • 8x100 m (4.-5. třída-ročník narození 2008, 2007, 2006)
 • 8x200 m vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8x100 m s následujícím rozdělením:
  2 dívky + 2 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2011, 2010, 2009, 2008)
  2 dívky + 2 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2008, 2007, 2006) 
 • 8x200 m "B" závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8x200 m "A"

Pravidla

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Na celorepublikovém finále se časy měří  elektronicky.

Hodnocení

Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů. U štafety 8 x 200 m A a 8 x 200 m B se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje čas ve štafetě 8 x 200 m. 
Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí.

Přihlášky

Vítězná družstva krajských kol budou automaticky převedena na startovní listinu republikového finále. Dostanou do emailové schránky odkaz na úpravu své přihlášky, kde  mohou upravovat soupisku týmu. V písemné podobě je nutné přihlášku potvrzenou ředitelstvím školy odevzdat při prezentaci. 

Doklady pro start

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména a úplná data narození všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Odměny

Za vítězství v jednotlivých štafetách zlatá medaile a diplom.

Školy na 1. – 3. místě v celkovém hodnocení obdrží diplomy, medaile, poháry a věcné ceny pro všechny členy štafety.

 

Omezení: Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii a štafetě 8 x 200 m. Ve výjimečném případě (malý počet žáků v ročníku) je možný start závodníka mladší kategorie za starší (nemůže, ale v tomto případě startovat ve své kategorii). Tzn. závodník, který chodí do 1. - 3. třídy může startovat ve štafetě se závodníky 4. – 5. třídy, nemůže ale v tom případě již startovat ve štafetě pro 1. – 3. třídy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v klubovně na atletickém stadionu od 9:30 hodin.

Přihlášky

Vítězná družstva krajských kol budou automaticky převedena na startovní listinu republikového finále. Dostanou do emailové schránky odkaz na úpravu své přihlášky, kde  mohou upravovat soupisku týmu. V písemné podobě je nutné přihlášku potvrzenou ředitelstvím školy odevzdat při prezentaci. 


Pro školy, které budou požadovat ubytování a stravu je nutné toto závazně nahlásit do 18. 5. 2018.

Závazné přihlášky k ubytování posílejte na mail:  nkostovalova@atletika.cz

Výdej startovních čísel

Obdrží vedoucí výprav při prezentaci od 8:45 do 9:30 h.

Zdravotní služba

Zajištěna ČČK a bude umístěna v prostoru cíle u tribuny v označeném stanu.

Časový pořad

čtvrtek, 24.5.2018

Čas Disciplíny
10:15 Ukončení prezentace
10:30 Slavnostní zahájení a nástup
10:45 Doprovodný program Atletika pro děti do 12:30 hodin
11:00 8 x 100 m 1-3 sm
11:30 8 x 100 m 4-5 sm
12:00 8x200 mB 1-5 sm
12:30 8x200 mA 1-5 sm
13:00 Vyhlášení
propozice_paticka_SP