Velká cena Tábora a Memoriál Ing. Jana Pána

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ VS Tábor, z. s.

Datum

18.7.2018

Místo

Tábor

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu David Bor
Ředitel závodu Petr Nývlt 725 840 835 P.Nyvlt@email.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Martin Tipka
Časomíru zajišťuje Onlline system, s. r. o.

Startují

ročníky 1928 - 1998
ročníky 1996 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1928 - 1998
ročníky 1996 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Muži 100 m, 400 m, 800 m, 110 m př., 3000 m př., výška, tyč, dálka, koule 7,26kg
Ženy 100 m, 200 m, 800 m, 100 m př., 400 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, oštěp 600g
Žáci 200 m př.
Žákyně 200 m př.

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.
Trojskok žen se bude skákat z 11 m prkna.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v den závodu na stadionu Míru od 12:00 hod.
 

Startovné

150,- za každý přihlášený start - úhrada při prezentaci v závodní kanceláři.

Přihlášky

Přes AK - www.atletika.cz 
Uzávěrka v sobotu 14. července 2018 do 24h.
Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn v pondělí 16. července 2018 na www.czechdoublemeeting.cz a na www.atletika.cz.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 12 hodin v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.
Vyzvednutí startovního čísla nejpozději 120 minut před startem disciplíny.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozvcičovací rovince za bránou borců při atletickém stadionu.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na rozvičovací rovince - viz plánek stadionu podle minutového časového programu. Ze svolavatelny jsou závodníci odváděni na stadion.

Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 20 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu. 
Za odložené věci pořadatel neručí.

Časový pořad

středa, 18.7.2018

Čas Disciplíny
16:00 tyč M Finále trojskok Ž Finále
16:05 800 m M Běh D
16:15 200 m Ž Běh C
16:30 výška Ž Finále
16:35 200 m př. Žky Finále
16:40 koule 7,26kg M Finále
16:45 200 m př. Žci Finále
16:55 100 m Ž Běh A
17:02 100 m Ž Běh B
17:10 3000 m př. M Finále
17:25 dálka M Finále
17:35 100 m M Rozběh 1
17:42 100 m M Běh 2
17:49 100 m M Běh 3
17:55 Slavnostní zahájení
18:00 tyč Ž Finále
18:05 oštěp 600g Ž Finále
18:10 400 m př. Ž Finále
18:20 400 m M Běh A
18:27 400 m M Běh B
18:30 výška M Finále
18:35 200 m Ž Běh A
18:42 200 m Ž Běh B
18:45 dálka Ž Finále
18:50 800 m Ž Běh A
18:57 800 m Ž Běh B
19:05 800 m M Běh A
19:13 800 m M Běh B
19:21 800 m M Běh C
19:30 100 m M Finále
19:45 100 m př. Ž Běh A
19:55 110 m př. M Běh A

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu.