Chůze ve Vyškově

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Orel Vyškov

Datum

2.9.2018

Místo

Vyškov (Vyškov - orlovna, Hřbitovní 6/4)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Málková Anna 773 995 663
Výsledky zpracoval Weiter Roman

Startují

ročníky 1900 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1900 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2009 - 2015
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2015
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Atletická přípravka-hoši chůze 1000m
Atletická minipřípravka-hoši chůze 1000m
Atletická přípravka-dívky chůze 1000m
Atletická minipřípravka-dívky chůze 1000m
Muži chůze 3000m
Ženy chůze 3000m
Žáci chůze 3000m
Ml. žáci chůze 2000m
Ml. žákyně chůze 2000m
Žákyně chůze 3000m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 14 hodin.

Startovné

Děti a předem přihlášení členové Orla Vyškov nic neplatí.

Předem přihlášení dorost - dospělí platí startovné 50,- Kč

Přihlášení v den závodu platí startovné 100,- Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20.8.2018 do 1.9.2018 (20:00h) nebo na e-mail: romanweiter@seznam.cz

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat při prezenci v závodní kanceláři. 

Výsledky

Výsledky budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vchodu do areálu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 2.9.2018

Čas Disciplíny
15:00 500m chůze chůze 1000m EleZm Finále chůze 1000m EleHm Finále
15:10 chůze 1000m EleZ Finále chůze 1000m EleH Finále
15:25 chůze 2000m Žkm Finále chůze 2000m Žcm Finále
15:50 chůze 3000m Žky Finále chůze 3000m Žci Finále chůze 3000m Ž Finále
16:25 chůze 3000m M Finále

Další informace

MINIPŘÍPRAVKY MAJÍ JEN 500m CHŮZE. NEJDE ZADAT DO SYSTÉMU.