Běh podél Otavy - Memoriál Ing. Adolfa Donáta

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sušice

Datum

19.8.2018

Místo

Sušice (Volšovská 42, 342 01 Sušice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zdeněk Nešpor 723 800 344 z.nespor@centrum.cz
Technický ředitel Jaroslav Uher 721 381 651 uherjar@seznam.cz
Výsledky zpracoval Josef Farták 602 333 761 fartak@egfenergy.cz

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Muži … do 39 let (roč. 1979 a mladší), 40-49 let (roč. 1978-1969), 50 až 59 let (roč. 1968-1959) a 60  let a starší (roč. 1958 a starší)

Ženy -  jedna nebo 2 kategorie – rozhodne ředitel závodů po ukončení přihlášek před startem závodů - podle počtu přihlášených a věkového zastoupení přihlášených žen.

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Pouze  před startem závodu v závodní kanceláři v tribuně stadionu  od 8,30  do  9,45 hodin (zájemci o zaslání výsledků při přihlašování zde mohou uvést svoji e-mailovou adresu).