Mladá Evropa 2018 (do 19 let)

logo LIAZ

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

18.8.2018

Místo

Jablonec nad Nisou (stadion Střelnice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Roman Málek
Ředitel závodu Dušan Molitoris
Hlavní rozhodčí Bořivoj Všetečka
Hlasatel Petr Mikula
Lékař Olga Brabcová
Vedoucí ceremonielu Eva Mikulová
Hospodář Renata Staňová
Časomíru zajišťuje František Párys
Výsledky zpracoval Martin Mikula

Startují

ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve skocích do výšky a o tyči určí technický delegát podle výkonnosti přihlášených závodníků.
Soutěží se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu.

Závod ve vrhu koulí se uskuteční na vržišti za atletickou halou.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě tletické haly nad cílovou rovinkou od 8:30 hodin do skončení závodů.

Startovné

Hradí všichni účastníci před zahájením závodů v závodní kanceláři.

Za každý včas přihlášený start činí startovné 100 Kč.

Za start přihlášený po řádném termínu činí startovné 200 Kč

Přihlášky

Do čtvrtka 16. srpna 2018 do 24:00 hodin.

Čeští účastnícic výhradně elektronicky na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10. srpna do 16. srpna 2018 do 24:00 hodin.

Zahraniční účastníci výhradně e-mailem na adresu st.renata@post.cz.

Výdej startovních čísel

Budou vydána pouze u běhů na 800 m a 1500 m vždy 15 minut před startem uvedených disciplín.

Rozcvičování

Je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze také v Srnčím dole a v atletické hale.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v označeném prostoru za cílovou rovinkou.

Šatny

Jsou k dispozici v atletické hale a to pro závodníce v 1. poschodí a pro závodníky ve 2. poschodí. Je možné si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Budou vyvěšovány na tabulích na začátku cílové rovinky.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na informační tabulích na začátku cílové rovinky. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené místnosti přístavby atletické haly nad cílovou rovinkou.

Časový pořad

sobota, 18.8.2018

Čas Disciplíny
10:00 tyč Jky
10:50 100 m př. Jky
11:00 dálka Jři oštěp 800g Jři
11:10 110 m př. Jři
12:00 100 m Jky Rozběh oštěp 600g Jky
12:15 100 m Jři Rozběh
12:45 800 m Jky
12:50 800 m Jři tyč Jři
13:00 výška Jři dálka Jky
13:20 100 m Jky Finále
13:30 100 m Jři Finále
13:55 trojskok Jři disk 1,75kg Jři
14:30 výška Jky
14:50 400 m Jky disk 1kg Jky
15:00 400 m Jři trojskok Jky
15:20 1500 m Jři
15:40 koule 6kg Jři
16:00 200 m Jky
16:15 200 m Jři
16:30 koule 4kg Jky

Stravování

Je možné ve stáncích, které budou otevřeny v prostoru sportovního areálu.

Další informace

Vítěz v každé disciplíně obdrží věcnou cenu.

Veškeré náklady spojené se startem závodníků hradí vysílající složka.

Závodníci resp. závodnice mohou startovat pouze v disciplínách uvedených v těchto propozicích. Nelze startovat "mimo bodování" v disciplínách souběžně probíhajícího 3. kola krajského přeboru družstev mládeže.