Mezistátní utkání Česká republika – Maďarsko – Polsko – Slovensko – Slovinsko juniorů a juniorek

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

16.6.2018

Místo

Vyškov

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing. Luboš Stloukal 606747161 stloukal@lsfacility.cz
Ředitel závodu Ing. Luboš Stloukal 606747161 stloukal@lsfacility.cz
Hlavní rozhodčí Ing, Jindřich Šálek
Technický ředitel Jiří Hajzler 702174796 jirkahajzler@seznam.cz
Lékař Český červený kříž

Startují

ročníky 1999 - 2000
ročníky 1999 - 2000

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají jednotlivé výpravy v elektronické podobě na e-mail: ahavyskov@seznam.cz

Časový pořad

sobota, 16.6.2018

Čas Disciplíny
10:00 Slavnostní zahájení kladivo 6kg Jři Finále
10:05 tyč Jky Finále
10:10 3000 m Jky Finále dálka Jři Finále
10:15 oštěp 600g Jky Finále
10:30 5000 m Jři Finále
10:50 100 m Jky Finále
11:05 100 m Jři Finále
11:10 výška Jři Finále
11:20 800 m Jky Finále
11:30 800 m Jři Finále
11:40 dálka Jky Finále
11:45 100 m př. Jky Finále kladivo 4kg Jky Finále
12:00 oštěp 800g Jři Finále
12:05 110 m př. Jři Finále
12:20 400 m Jky Finále
12:35 400 m Jři Finále
12:50 3000 m př. Jky Finále
13:10 trojskok Jři Finále
13:15 3000 m př. Jři Finále
13:25 tyč Jři Finále
13:30 disk 1kg Jky Finále
13:35 koule 6kg Jři Finále
13:40 400 m př. Jky Finále
14:00 400 m př. Jři Finále výška Jky Finále
14:20 200 m Jky Finále
14:40 200 m Jři Finále
14:45 trojskok Jky Finále
14:55 disk 1,75kg Jři Finále
15:00 1500 m Jky Finále koule 4kg Jky Finále
15:10 1500 m Jři Finále
15:25 4x100 m Jky Finále
15:35 4x100 m Jři Finále
15:45 4x400 m Jky Finále
15:55 4x400 m Jři Finále
16:15 Slavnostní vyhlášení