Cena města Pacova v hodu diskem a BANES mítink s memoriály

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Slavoj BANES Pacov

Datum

18.8.2018

Místo

Pacov (stadion U sv.Anny)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zajíc Pavel 731189985 zajic.pavel@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Ludvík Toman

Startují

ročníky 1928 - 1998
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1928 - 1998
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Muži 100 m, 400 m, 1500 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy 100 m, 400 m, 1500 m, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Žáci 60 m, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Žákyně 60 m, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

za každý start 80,- Kč a 100,- Kč při podání přihlášky v den závodu. V soutěžích žáků a žákyň 20,- Kč za každý start. Startovné bude vybíráno v závodní kanceláři při prezentaci nejpozději 60 minut před startem discipliny

Přihlášky

přes závodní kancelář ČASu do pátku 17.8.2018 do 20 hodin nebo elektronickou poštou na zajic.pavel@tiscali.cz do čtvrtka 16.8.2018 nebo v den závodu v závodní kanceláři nejpozději 60 minut před zahájením discipliny

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v buňce za tribunami

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově u vchodu na stadion, a to pro závodníky šatna v 1.patře a pro závodnice
šatna v přízemí. Šatny slouží pouze pro převlečení a k osobní hygieně. Za odložené věci pořadatel neručí.

Časový pořad

sobota, 18.8.2018

Čas Disciplíny
14:30 60 m Žci Finále dálka M Finále koule 7,26kg M Finále disk 0,75kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále kladivo 4kg Ž Finále
14:45 60 m Žky Finále
15:15 1500 m M Finále
15:30 1500 m Ž Finále koule 4kg Ž Finále disk 2kg M Finále kladivo 3kg Žky Finále kladivo 4kg Žci Finále
15:45 100 m M Finále
16:00 100 m Ž Finále
16:30 400 m M Finále dálka Ž Finále koule 3kg Žky Finále koule 4kg Žci Finále disk 1kg Ž Finále kladivo 7,26kg M Finále
16:45 400 m Ž Finále 400 m Ž Finále

Další informace

Ceny :

Velká cena firmy BANES ve skoku dalekém – prvních pět závodníků obdrží věcné ceny v celkové hodnotě 20.000,- Kč. Prvních osm závodníků peněžitou odměnu 10,-Kč za každý centimetr nad výkon 600 cm (např.651 cm – odměna 510,-Kč)

Cena města Pacova v hodu diskem – prvních pět závodníků obdrží věcné ceny v celkové hodnotě 20.000,- Kč

Memoriál Blahomila Zajíce v hodu kladivem – prvních pět závodníků obdrží ceny v celkové hodnotě 20.000,- Kč

Memoriál Stanislava Zelenky v běhu na 400 m – prvních pět závodníků obdrží finanční odměny 3000-2000-1600-1200-1000 Kč (limit 49,00 sek.)

V ostatních disciplinách závodníci a závodnice na prvních třech místech obdrží finanční odměny při splnění následujících výkonnostních limitů :

disciplina

muži

ženy

finanční odměna v Kč

100 m

10,85

12,20

2500-1600-1200

400 m

-

57,00

2500-1600-1200

1500 m

3:54,00

4:35,00

2500-1600-1200

dálka

-

5,80

2500-1600-1200

koule

17,00

13,50

2500-1600-1200

disk

-

46,00

2500-1600-1200

kladivo

-

53,00

2500-1600-1200

v případě nesplnění limitu bude vyplácena poloviční částka

Každý závodník, který překoná svým výkonem níže uvedené hranice, získá nad rámec  finanční odměny bonus v hodnotě 1000,- Kč

disciplina

muži

ženy

100 m

10,50

11,80

400 m

-

54,50

1500 m

3:47,00

4:20,00

dálka

-

6,10

koule

19,50

15,50

disk

-

57,00

kladivo

-

65,00

 

V disciplinách žactva závodníci a závodnice na prvních třech místech obdrží poháry