Sprinterský trojboj

eletronické propozice lišta

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje TJ Spartak Třebíč, spolek

Datum

11.9.2018

Místo

Třebíč (atletický stadion)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Fišera Vratislav
Hlavní rozhodčí Jaroslav Bohutínský
Časomíru zajišťuje Fišera Vratislav
Výsledky zpracoval Fišerová Irena

Startují

ročníky 1958 - 2001
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1958 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Muži sprint. tr
Ženy sprint. tr
Žáci sprint. tr
Ml. žáci sprint. tr
Ml. žákyně sprint. tr
Žákyně sprint. tr

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 15 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 7. do 10.9.2018 do 20 hodin.

Časový pořad

úterý, 11.9.2018

Čas Disciplíny
16:00 sprint. tr Žci
16:10 sprint. tr Žcm
16:20 sprint. tr Žky
16:30 sprint. tr Žkm
16:40 sprint. tr M
16:45 sprint. tr Ž