2. kolo krajského přeboru družstev dorostenek a juniorek, dorostenců a juniorů krajů Liberec, Hradec Králové a Pardubice

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

26.5.2018

Místo

Nové Město nad Metují

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Aleš Žďárský 739185700 ales@sportklub.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Krtička
Lékař ČCK Nové Město nad Metují
Časomíru zajišťuje SK Nové Město nad Metují
Výsledky zpracoval SK Nové Město nad Metují

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 300 m př., 1500 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g, chůze 3000m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 18.5.2018 do 25.5.2018 20:00.

Časový pořad

sobota, 26.5.2018

Čas Disciplíny
10:00 100 m Jři Rozběh tyč Jři Finále tyč Dci Finále dálka Jky Finále kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále oštěp 600g Jky Finále
10:10 100 m Dci Rozběh
10:20 100 m Jky Rozběh výška Jři Finále výška Dci Finále
10:30 100 m Dky Rozběh
10:40 800 m Jři Finále 800 m Dci Finále
10:45 oštěp 500g Dky Finále
10:50 800 m Dky Finále 800 m Jky Finále kladivo 4kg Jky Finále
11:00 100 m př. Dky Finále dálka Dky Finále
11:10 100 m př. Jky Finále
11:20 110 m př. Dci Finále
11:30 110 m př. Jři Finále
11:40 100 m Jři Finále kladivo 3kg Dky Finále
11:50 100 m Dci Finále výška Jky Finále výška Dky Finále
12:00 100 m Jky Finále oštěp 800g Jři Finále
12:10 100 m Dky Finále
12:20 400 m Jři Finále dálka Jři Finále
12:30 400 m Dci Finále
12:40 400 m Jky Finále
12:50 400 m Dky Finále disk 1,75kg Jři Finále
13:05 tyč Jky Finále tyč Dky Finále oštěp 700g Dci Finále chůze 3000m Jři Finále chůze 3000m Dci Finále chůze 3000m Jky Finále chůze 3000m Dky Finále
13:25 3000 m př. Jři Finále dálka Dci Finále
13:40 2000 m př. Dci Finále
13:55 2000 m př. Jky Finále
14:10 1500 m př. Dky Finále koule 4kg Jky Finále disk 1,5kg Dci Finále
14:20 300 m př. Dky Finále
14:30 300 m př. Dci Finále
14:40 400 m př. Jky Finále trojskok Jky Finále trojskok Dky Finále
14:50 400 m př. Jři Finále koule 3kg Dky Finále
15:05 200 m Jři Finále disk 1kg Jky Finále
15:15 200 m Dci Finále
15:25 200 m Jky Finále
15:35 200 m Dky Finále
15:45 1500 m Jři Finále 1500 m Dci Finále trojskok Dci Finále trojskok Jři Finále
15:55 1500 m Jky Finále 1500 m Dky Finále koule 6kg Jři Finále disk 1kg Dky Finále
16:10 4x400 m Jři Finále
16:20 4x400 m Dci Finále
16:30 4x400 m Jky Finále koule 5kg Dci Finále
16:40 4x400 m Dky Finále