Jandíkův šestiboj

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Litomyšl

Datum

28.7.2018

Místo

Litomyšl

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pavel Baar
Hlavní rozhodčí Mgr. Petr Jonáš

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8,00 v tribuně stadiónu.

Startovné

Obvyklé dle pravidel Jandíkova šestiboje

Přihlášky

"jen pro pozvané závodníky"- přihlášky odevzadají pozvaní závodníci nejpozději 1/2hod. před zahájením

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 28.7.2018

Čas Disciplíny
09:30 60 m
10:30 dálka
11:30 koule 7,26kg
12:30 100 m
13:30 výška
15:00 disk 2kg
16:00 Body