1. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl atletiky TJ Jiskra Litomyšl z.s.

Datum

20.05.2018

Místo

Litomyšl

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Jonáš
Hlavní rozhodčí Radomír Skalický
Časomíru zajišťuje Jan Kubíček ml. a Tomáš Kozák
Výsledky zpracoval Jan Kubíček

Startují

ročníky 1958 - 2004
ročníky 1958 - 2004

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 10000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Přihlášky:

Přihláška k disciplínám se podává přes web ČAS. Podepsaný a vytištěný
přehled startujících odevzdá vedoucí nejpozději 10 minut před zahájením (cca 9,20)
technické porady v kanceláři závodu. 

Štafety se přihlašují na kartičkách před zahájením porady řídícímu pracovníkovi. Nahlášení jmenného seznamu štafet do 15:00 v kanceláři závodu.

Prezentace:

Nejpozději 10 min před zahájením disciplíny u vrchníka disciplíny

Různé:

Soutěží se podle pravidel atletiky, brožury soutěží 2018 a pokynů řídících soutěží vydaných ve zpravodaji. Všechny závody s vyjímkou běhu na 100m jsou finalové.

Porada proběhne v 9:30 v tribuně na stadionu .

 

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící pracovníci podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8,30 v přízemí tribuny.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 14.5. do 18.5. 2018 24:00 hod.

Výdej startovních čísel

Dle přidělení řídícím pracovníkem.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu na fotbalovém hřišti s umělou trávou - zde nelze používat atletická náčiní (disky, koule, oštěp, kladivo). K rozcvičování lze použít i přilehlý lesopark Černá hora. Rozcvičování na závodních sektorech je možné pouze za přítomnosti rozhodčího. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí od 9:00 do 10:00 hod. před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu pod tribunou u atletické dráhy. 

Šatny

Šatny pro ženy jsou k dispozici v budově tribuny, pro muže v budouvě sportovní haly proti tribuně. Šatny slouží k převlékání, nikoliv k uschovávání věcí. Budou po celou dobu závodů otevřené. Za odložené věci pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně vedle kanceláře závodu. 

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určují v závodní kanceláři řídící pracovníci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně vedle závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně pod atletickou kanceláří, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu závodu v prostoru tribuny. 

Časový pořad

neděle, 20.5.2018

Čas Disciplíny
10:30 10000 m M tyč Ž dálka M kladivo 7,26kg M oštěp 600g Ž
11:15 100 m Ž Rozběh
11:30 100 m M Rozběh výška M
11:45 800 m Ž
12:00 800 m M dálka Ž kladivo 4kg Ž oštěp 800g M
12:15 100 m př. Ž
12:30 110 m př. M
12:45 100 m Ž Finále
13:00 100 m M Finále
13:15 400 m Ž výška Ž tyč M
13:30 400 m M trojskok M koule 7,26kg M disk 1kg Ž
13:45 5000 m Ž
14:15 400 m př. Ž
14:30 400 m př. M
14:45 200 m Ž
15:00 200 m M trojskok Ž koule 4kg Ž disk 2kg M
15:15 1500 m Ž
15:30 1500 m M
15:45 4x100 m Ž
16:00 4x100 m M

Stravování

V restauraci Na Výsluní v prostorách stadionu. 

Parkování

Parkování na parkovišti před stadiónem.