Polabské závody a Středočeský pohár smíšených družstev mužů a žen

logo_1

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje T.J. Sokol Kolín-atletika za podpory města Kolín

Datum

1.5.2018

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tuček Jiří 724031806 jiri.tucek@email.cz
Technický ředitel Radikovský Martin
Lékař MUDr. Slabý Josef

Startují

ročníky 0 - 2004
ročníky 1996 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 0 - 2004
ročníky 1996 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

POZOR!!! Závodníci a závodnice mládežnických kategorií startují s odpovídajícím nářadím a na odpovídající výšce a mezerách překážek!

Soutěže

Muži 100 m, 400 m, 1000 m, 3000 m, 110 m př., výška, dálka, koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 300 m, 600 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Hlavní závody:

Mužské kategorie: 100 m, 400 m (73. ročník Memoriálu Rudy Plešingera), 1000 m (28. ročník Memoriálu Mirka Tučka), hod oštěpem (2. ročník Memoriálu Václava Širce ml.)

Ženské kategorie: skok vysoký, hod kladivem

Další memoriálové závody:

Mužské kategorie: 3000 m (47. ročník Memoriálu Josefa Holečka), vrh koulí (42. ročník Memoriálu Václava Stárka ve vrhu koulí)

POZOR!!! Do pořadí v hlavních a memoriálových závodech se počítají i atleti mládežnických kategorií, kteří startují se svou vahou náčiní!

Rámcové závody:

Mužské kategorie: 110 m př., dálka, výška

Ženské kategorie: 100 m, 300 m, 600 m, 100 m př., dálka, koule, oštěp

Všechny vypsané disciplíny jsou zároveň disciplínami Středočeského poháru smíšených družstev mužů a žen.

Systém Středočeského poháru:

Ve Středočeském poháru smíšených družstev mužů a žen startuje v disciplíně za družstvo neomezený počet závodníků, pouze nejlepší boduje. Boduje se v každé disciplíně tolik míst, z kolika středočeských oddílů v ní startují závodníci, se zvýhodněním 1. místa o jeden bod (tedy 11, 9, 8 ...; 6, 4, 3 ... apod.). Body ze všech disciplín mužů i žen se sčítají.

Ceny:

V hlavních závodech první tři závodníci finanční ceny ve výši 3000, 2000 a 1000 Kč (při nesplnění výkonnostního limitu pouze ve výši 50%)

Výkonnostní limity: 100 m muži (finále) 10,80, 1000 m muži 2:31,00, výška ženy 170, 400 m muži 48,20, oštěp muži 66,00, kladivo ženy 56,00

V dalších memoriálových závodech první tři závodníci finanční ceny ve výši 1000, 600 a 400 Kč.

Za překonání rekordu stadiónu v kategoriích mužů a žen prémie 2000 Kč.

První tři družstva ve Středočeském poháru získají poháry.

Další ustanovení:

- dráha i sektory umělé, nutno použít hřeby max. 6 mm

- bude použita elektrická časomíra a zajištěno vážení a měření náčiní

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Startovné je 80,- Kč za disciplínu. Závodní kancelář je otevřena v nové sociální budově od 12:45 hod.

Startovné

80,- Kč za disciplínu

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 23. dubna do soboty 28. dubna 2018.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze ve vymezené části rozcvičovacího stadiónu, na vedlejších plochách a v přilehlém lesoparku.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu na označeném místě ve skladu v hlavní sociální budově.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v obou sociálních budovách. Za věci odložené v šatně pořadatel neručí

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na závodní kanceláři za cílem.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na závodní kanceláři za cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Stanoviště lékaře bude v označeném prostoru za cílem běhů.

 

Časový pořad

úterý, 1.5.2018

Čas Disciplíny
14:00 100 m M Rozběh výška M Finále dálka Ž Finále koule 4kg Ž Finále oštěp 800g M Finále
14:15 100 m Ž Rozběh
14:30 110 m př. M Finále
14:45 100 m př. Ž Finále
14:55 400 m M Finále výška Ž Finále dálka M Finále koule 7,26kg M Finále oštěp 600g Ž Finále
15:15 300 m Ž Finále
15:30 100 m M Finále
15:35 100 m Ž Finále
15:45 1000 m M Finále kladivo 4kg Ž Finále
16:00 600 m Ž Finále
16:15 3000 m M Finále

Další informace

                                                                                              Na shledanou se těší

                                                                                                                                  atleti Sokola Kolín-atletika