5. vrhačský čtvrtek

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

19.7.2018

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Sklenář Petr
Hlavní rozhodčí Tomáš Prajsner

Startují

ročníky 1930 - 2004
ročníky 1930 - 2004

Mládežnické kategorie mohou startovat se svými vahami náčiní.

Startovné

Při přihlášce online do 18.7. do 22:00 na www.throw.cz 100,- Kč za start, při přihlášce na místě 200,- Kč za start

Soutěže

Muži disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Online na www.throw.cz nebo na místě nejpozději 20 minut před začátkem disciplíny

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je možné v areálu stadiónu. PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČOVÁNÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR A BEZ DOHLEDU ROZHODČÍCH!!!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu na označeném místě. Měření certifikovanou sadou bude zajištěno.

Svolavatelna

Prezentace vždy 20 min. před zahájením soutěže u disciplíny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadiónu.

Výsledky

Oficiální výsledky budou uveřejněny na webu www.atletika.cz a na www.throw.cz

Zdravotní služba

Bude zajištěna na stadionu.

Časový pořad

čtvrtek, 19.7.2018

Čas Disciplíny
17:00 kladivo 4kg Ž kladivo 7,26kg M
17:45 disk 1kg Ž disk 2kg M
18:30 oštěp 600g Ž oštěp 800g M

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu. Občerstvení na stadiónu zajištěno.