Otevřené Mistrovství ČR ve vrhačském pětiboji veteránů

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

4.8.2018

Místo

Kolín (atletický stadión Mirka Tučka, Brankovická 979)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Sklenář Petr
Hlavní rozhodčí Pavel Peňáz
Lékař Vejborná Kateřina

Startují

ročníky 1928 - 1983
ročníky 1928 - 1983

Startují muži a ženy starší 35 let podle pravidel WMA v pětiletých kategoriích.

Disciplíny:

vrhačský pětiboj, hod balvanem, hod antickým diskem

Soutěže

Muži vrh. pětiboj
Ženy vrh. pětiboj

Technická ustanovení

Mezi jednotlivými disciplínami nebude přestávka a každý závodník bude mít pouze 2 rozcvičovací pokusy dle startovní listiny. Pořadatel může časový pořad změnit a upřesnit po přihláškách a prezentaci.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

V případě přihlášení do 31. 5. 2018
– 200,- Kč za start pro člena Sdružení veteránů ČAS
– 15 EURO pro ostatní účastníky

V případě přihlášení od 1. 6. 2018 do 31. 7. 2018
– 300,- Kč za start pro člena Sdružení veteránů ČAS
– 20 EURO pro zahraničního účastníka

Přihlášky

Prostřednictvím webu www.throw.cz. Koncový termín přihlášek je stanoven na 31. 7. 2018. Přihlášení po koncovém termínu bude umožněno jen členům Sdružení veteránů ČAS za dvojnásobné startovné.

Rozcvičování

PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČENÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR !

Kontrola náčiní

Pro všechny účastníky bude zajištěno náčiní. V případě použití vlastního náčiní bude zajištěno vážení a měření certifikovanou měřicí sadou od 8:30 do 10:30 hod.

Svolavatelna

Prezentace závodníků proběhne 30 min před startem příslušné skupiny u sektoru pro hod kladivem.
Rozdělení do skupin bude určeno na základě počtu přihlášených a bude zveřejněno na webu www.throw.cz cca dne 3. 8. 2018.

Šatny

Šatny a zázemí jsou k dispozici v areálu stadiónu.

Výsledky

Výsledky po každé disciplíně budou k nahlédnutí ihned po zpracování na stadionu a oficiální výsledky budou uveřejněny na webu www.atletika.cz a na webu www.throw.cz.

Časový pořad

sobota, 4.8.2018

Čas Disciplíny
10:00 vrh. pětiboj M 1 vrh. pětiboj Ž 1
11:00 vrh. pětiboj M 2 vrh. pětiboj Ž 2
15:30 hod balvanem
17:00 hod antickým diskem

Stravování

Pro všechny závodníky bude zajištěno občerstvení v ceně startovného.

Další informace

Vyhlášení a slavnostní ceremoniál: 

Ve vrhačském pětiboji mužů a žen proběhne po skončení všech disciplín. Závodníci a závodnice na 1.-3. místě v jednotlivých věkových kategoriích obdrží věcnou cenu, každý závodník a závodnice obdrží diplom. V hodu balvanem a a hodu antickým diskem bude vyhlášen pouze mistr České republiky.