1. kolo KP družstev juniorstva a dorostu Pardubického,Královéhradeckého a Libereckého kraje

(HVEPA) Hvězda Pardubice

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl Hvězda Pardubice z.s.

Datum

05.05.2018

Místo

Pardubice

Vedoucí činovníci

Technický delegát Studničková E. jři,Šindelář P. jky,Málek R. dci,Ovčárik A. dky
Ředitel závodu Toušová Iva 775907122 hvezda-pardubice@seznam.cz
Hlavní rozhodčí RNDr. Jan Zajíc
Hlasatel Halecká Elena Ing
Lékař Chámerová Šárka Mgr.

Startují

ročníky 1999 - 2004
ročníky 2001 - 2004
ročníky 1999 - 2004
ročníky 2001 - 2004

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 9,00 hodin.

Porada vedoucích družstev 8,45 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 30.4.2018 do 4.5.2018.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti skladu - vážení nářadí.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu, budou označeny.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v průchodu na stadion.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v průchodu nastadion, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v tribuně stadionu.

Časový pořad

sobota, 5.5.2018

Čas Disciplíny
09:30 chůze 3000m Jři Finále chůze 3000m Dci Finále chůze 3000m Jky Finále chůze 3000m Dky Finále
10:00 3000 m Dky Finále 3000 m Jky Finále tyč Jky Finále tyč Dky Finále dálka Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále oštěp 700g Dci Finále
10:20 3000 m Dci Finále
10:35 5000 m Jři Finále
11:00 100 m př. Dky Finále dálka Jři Finále kladivo 5kg Dci Finále oštěp 800g Jři Finále
11:10 100 m př. Jky Finále
11:20 110 m př. Dci Finále
11:30 110 m př. Jři Finále výška Dky Finále
11:45 100 m Dky Rozběh
11:55 100 m Dci Rozběh
12:00 dálka Dky Finále kladivo 3kg Dky Finále oštěp 600g Jky Finále
12:05 100 m Jky Rozběh
12:15 100 m Jři Rozběh
12:30 800 m Dky Finále
12:35 800 m Dci Finále
12:40 800 m Jky Finále
12:50 800 m Jři Finále tyč Jři Finále tyč Dci Finále
13:00 100 m Jky Finále výška Jři Finále dálka Jky Finále kladivo 4kg Jky Finále oštěp 500g Dky Finále
13:10 100 m Dci Finále
13:20 100 m Jky Finále
13:30 100 m Jři Finále
13:45 300 m př. Dky Finále
13:55 300 m př. Dci Finále
14:00 trojskok Jři Finále koule 5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále
14:05 400 m př. Jky Finále
14:15 400 m př. Jři Finále
14:30 400 m Dky Finále výška Jky Finále
14:40 400 m Jky Finále
14:50 400 m Dci Finále
15:00 400 m Jři Finále trojskok Dci Finále koule 3kg Dky Finále disk 1kg Jky Finále
15:10 1500 m Dky Finále
15:20 1500 m Dci Finále
15:30 1500 m Jky Finále
15:40 1500 m Jři Finále
15:50 200 m Dky Finále
16:00 200 m Dci Finále výška Dci Finále trojskok Dky Finále koule 6kg Jři Finále disk 1kg Dky Finále
16:10 200 m Jky Finále
16:20 200 m Jři Finále
16:45 4x100 m Dky Finále 4x100 m Dci Finále
17:00 trojskok Jky Finále koule 4kg Jky Finále disk 1,5kg Dci Finále
17:15 4x100 m Jky Finále
17:30 4x100 m Jři Finále

Stravování

V průběhu závodu bude otevřen bufet.