KPJ LKAS dorostu a juniorů

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

16.6.2018

Místo

Liberec

Vedoucí činovníci

Technický delegát Mgr. Jeřábek Petr 608280509 p.jer@seznam.cz
Ředitel závodu Mgr. Zákoucký Vít 728239500 vzakoucky@volny.cz
Hlavní rozhodčí Kateřina Nohýnková
Lékař VZS Petr Jenka 603203105
Hospodář Mgr. Landová Lenka 722738090 atletika.lib@volny.cz
Časomíru zajišťuje Mgr. Jeřábek Petr 608280509 p.jer@seznam.cz
Výsledky zpracoval Mgr. Jeřábek Petr 608280509 p.jer@seznam.cz

Startují

ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 600g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kamerovém domku od 09:00 hodin na tribuně stadionu.

Startovné

Startovné číní 60,- Kč za start. Závodníci startující mimo KP jednotlivců platí dvojnásovné startovné.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 09.6.2018 09:00 do 15.6.2018 20:00.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla jenom pro delší běhy budou zajištěny pořadatelem a vydány při prezentaci k závodu u startu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlých prostorech.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v objektu nářaďovny v cíli.

Svolavatelna

Prezentace 15 min.před zahájením v sektoru disciplíny. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici pod objektem A-stylu (bývalá kuželna), a to pro závodníky šatny č. ___ a pro závodnice šatny č. ___ Dále je možnost využít šatny přímo na tribuně, pouze k převlečení . Cenné věci sebou nebo uložit v závodní kanceláři.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na kamerovém domečku.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

                                      výška         tyč

junioři                              150           280

juniorky                           135           200

dorostenci                       150           280

dorostenky                      135           200 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na kamerovém domku. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na kamerovém domku, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zajišťuje Vodní záchranná služba Petr Jenka. Stanoviště v cílovém prostoru v automobilu.

Časový pořad

sobota, 16.6.2018

Čas Disciplíny
10:00 100 m př. Dky Běh 1 výška Dci výška Jři dálka Dky dálka Jky kladivo 5kg Dci kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 6kg Jři oštěp 600g Dky oštěp 600g Jky
10:10 100 m př. Jky Běh 1 tyč Jři tyč Dci
10:20 110 m př. Dci Běh 1
10:30 110 m př. Jři Běh 1
10:40 100 m Dky Rozběh 1
10:45 100 m Jky Rozběh 1
10:50 100 m Dci Rozběh 1
10:55 100 m Jři Rozběh 1
11:00 800 m Dky Běh 1 800 m Jky Běh 1 dálka Dci dálka Jři kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
11:10 800 m Dci Běh 1 800 m Jři Běh 1
11:20 100 m Dky Finále
11:25 100 m Jky Finále
11:30 100 m Dci Finále výška Dky výška Jky
11:35 100 m Jři Finále
11:40 400 m Dky Běh 1
11:45 400 m Jky Běh 1
11:50 400 m Dci Běh 1 tyč Dky tyč Jky
11:55 400 m Jři Běh 1
12:00 trojskok Dky trojskok Jky koule 3kg Dky koule 4kg Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
12:10 300 m př. Dky Běh 1
12:20 300 m př. Dci Běh 1
12:30 400 m př. Jky Běh 1
12:40 400 m př. Jři Běh 1
12:50 200 m Dky Běh 1
12:55 200 m Jky Běh 1
13:00 200 m Dci Běh 1 trojskok Dci trojskok Jři koule 5kg Dci koule 6kg Jři disk 1kg Dky disk 1kg Dky disk 1kg Jky
13:05 200 m Jři Běh 1
13:10 1500 m Dky Běh 1 1500 m Jky Běh 1
13:20 1500 m Dci Běh 1 1500 m Jři Běh 1
13:30 4x100 m Dky Běh 1
13:40 4x100 m Jky Běh 1
13:50 4x100 m Dci Běh 1
14:00 4x100 m Jři Běh 1
14:10 4x400 m Dky Běh 1
14:20 4x400 m Jky Běh 1
14:30 4x400 m Dci Běh 1
14:40 4x400 m Jři Běh 1

Stravování

Občerstvení lze zakoupit v bufetu v centru A-styl nebo v restauraci Stadion.

Další informace

Při malém počtu štafet ,lze tyto mezi děvčaty či chlapci spojovat v jeden běh.