Hradecké memoriály

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický oddíl TJ Sokol Hradec Králové

Datum

5.9.2018

Místo

Hradec Králové (Eliščino nábřeží 777)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Doležalová Kamila
Technický delegát Vilímek Pavel
Ředitel závodu Brzek Milan
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Vilímek
Hlasatel Doležal Jan
Lékař Paramedic-fire rescue z.s.
Vedoucí ceremonielu Rytíř Pavel
Hospodář Doležalová Kamila
Časomíru zajišťuje Ronovský
Výsledky zpracoval Volejníková Petra

Startují

ročníky 1918 - 1998
ročníky 1928 - 1998

V rámci soutěže seniorů mohou startovat i veteráni ve svých kategoriích. Starty mimo soutěž a mimo seniroské kategorie nejsou povoleny. Žádost o výjimku z tohoto ustanovaní posuzuje výhradně technický delegát se souhlasem ředitele závodu.

 

Soutěže

Muži 60 m, 100 m, 200 m, koule 7,26kg, disk 2kg
Ženy 60 m, 100 m, 200 m, 3000 m př., koule 4kg, disk 1kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den soutěže od 15:00 hodin v hlasatelně stadionu

Startovné

Přihlášení závodníci platí při prezentaci v kanceláři startovné 100 Kč (sprinterský trojboj 200 Kč), sprinteři budou nasazeni podle časů.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS do 4.9.2018

Hod diskem M, vrh koulí M, hod diskem Ž, vrh koulí Ž (mimo-memoriálová disciplína), sprinterský trojboj M, sprinterský trojboj Ž (obě kategorie 60-100-200 m), 3000 m překážek M, 3000 m překážek Ž.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Pořadatel si vyhrazuje právo steeplechase uskutečnit pouze s podmínkou minimálně pěti přihlášených startujících v obou kategoriích v termínu do 4.9.2018. V opačném případě do té doby přihlášení budou neprodleně informováni o zrušení prostřednictvím webu ČAS.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, rozcvičovat se lze v přilhehlých Šimkových sadech nebo tělocvičně pořadatele.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu pořadatele pro závodníky po celou dobu soutěže (bližší informace v recepci pořadatele).

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru hlasatelny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prosotru hlasatelny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru hlasatelny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni.

Časový pořad

středa, 5.9.2018

Čas Disciplíny
16:20 3000 m př. Ž Finále koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále
16:40 60 m M Rozběh
16:55 60 m Ž Rozběh
17:15 100 m M Rozběh koule 4kg Ž Finále disk 2kg M Finále
17:30 100 m Ž Rozběh
17:45 200 m M Rozběh
18:00 200 m Ž Rozběh
18:20 Vyhlášení výsledků, předání cen

Stravování

V areálu pořadatele je restaurace i bufet v blízkosti recepce.

Parkování

VIP parkování je zajištěno v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky zajištěno v okolí stadionu za běžný parkovací poplatek, obvykle v prostoru kolem stadionu je poplatek 10 Kč/hod.

Další informace

Odměny závodníkům

Ve vybraných disciplínách jsou vypsány odměny, k výplatě bonusu splnit následující limity. V opačném případě se odměna krátí na polovinu. Hod diskem mužů má bonusovou linii 56,58 m, oddílový rekord Jaroslava Vidrny, Hod diskem žen 45,75 m, což je osobní rekord Livie Lajbnerové a Vrh koulí mužů je 20,69 m, stále se vyvíjející rekord stadionu.

DISCIPLÍNA

UMÍSTĚNÍ

BONUSY za výkon

1.

2.

3.

4.

5.

6.

HOD DISKEM MUŽŮ

1500

1000

500

400

300

200

56,58 m/1000 Kč

HOD DISKEM ŽEN

1500

1000

500

400

300

200

45,75 m/1000 Kč

SPRINTERSKÝ TROJBOJ MUŽI

1500

1000

500

400

300

200

bez bonusu

SPRINTERSKÝ TROJBOJ ŽENY

1500

1000

500

400

300

200

bez bonusu

3000 M PŘEKÁŽEK MUŽI

1500

1000

500

400

300 200

bez bonusu

3000 M PŘEKÁŽEK ŽENY

1500

1000

500

400

300 200

bez bonusu

VRH KOULÍ MUŽŮ

1500

1000

500

400

300

200

20,69 m/1000 Kč