10000 m chůze pro 4. kolo I. ligy mužů, skupina A, B a 10000 m chůze pro 4. kolo II. ligy mužů, skupina A, B, C

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

14.7.2018

Místo

Nové Město nad Metují

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. David Šnajdr 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Delegát ČAS Petr Kratochvíl 603496452
Ředitel závodu Libor Šnajdr 602117121
Časomíru zajišťuje apachi@apachi.cz 602783308

Startují

ročníky 1928 - 1998
ročníky 1996 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1928 - 1998
ročníky 1996 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Dorostenci chůze 5000m
Dorostenky chůze 5000m
Muži chůze 10000m
Ženy chůze 10000m
Žáci chůze 3000m
Žákyně chůze 3000m

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 14.7. 2018 od 15 hodin v kavárně SK.

Startovné

Startovné pořadatel nevybírá.

Přihlášky

Pro ligový závod na 10.000m podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 9.7. do 13.7. 2018, 18:00 hod.

Ostatní startující a rámcové závody možno přihlásit i na místě. Nejpozději 60 min. před startem.

 

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 15 hod. v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Svolavatelna

Prezentace 10 min. před startem u startéra.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově SK.

Časový pořad

sobota, 14.7.2018

Čas Disciplíny
17:00 chůze 3000m Žci chůze 3000m Žky chůze 5000m Dci chůze 5000m Dky
18:00 chůze 10000m M chůze 10000m Ž
19:30 Vyhlášení vítězů

Stravování

Občerstvení k dispozici v kavárně nebo bufetu v areálu SK.

Možnosti ubytování


Adresa
Web
Telefon
Email
Poznámka Pořadatel nezajišťuje, ale na vyžádání může doporučit.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na dvou parkovištích v těsné blízkosti stadionu.

Další informace

V průběhu závodů bude na dráze k dispozici osvěžovací stanice.

V hlavním závodě na 10.000m obdrží první čtyři muži finanční prémie (1500 - 1000 - 800 - 500,- Kč) resp. první tři ženy (1000 - 800 - 500,- Kč).

V rámcových závodech na 3.000m resp. 5.000m bez rozdílu kategorií obdrží první tři věcné ceny.