Souboj zemí Severní Čechy - Sasko - Dolní Slezsko

logo LIAZ

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

1.9.2018

Místo

Jablonec nad Nisou (stadion Střelnice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Karel Šebelka
Ředitel závodu Ing. Pavel Procházka
Hlavní rozhodčí Božena Šulcová
Hlasatel Martin Galuszka, Zuzana Galuszková
Lékař Olga Brabcová
Časomíru zajišťuje František Párys
Výsledky zpracoval Petra Šafaříková

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1-2-3-4, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1-2-3-4, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve skocích do výšky a o tyči určí technický delegát podle výkonnosti na místě.
Soutěží se podle pravidel atletiky a těchto propozic.

Omezení startu - v každé disciplíně startují za družstvo dva závodníci, jeden závodník může startovat ve dvou disciplínách a štafetě.

Bodování - hodnotí se osm míst systémen 9 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 bod, štafety 10 - 6 - 4 - 2 body

Závod ve vrhu koulí se uskuteční na vržišti za atletickou halou.

Závod v hodu kladivem se uskuteční v Srnčím dole (400 m od stadionu).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly nad cílovou rovinkou od 9:00 hodin do skončení závodů.

Technická porada se uskuteční od 9:30 hodin v salonku v 1. poschodí přístavby atletické haly. Zde budou provedeny poslední změny v přihláškách.

Startovné

Veškěré náklady spojené se startem závodníků hradí vysílající složka.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 24. srpna do 31. srpna 2018 do 20:00 hodin.

Rozcvičování

Je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze také v Srnčím dole a v atletické hale.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v označeném prostoru za cílovou rovinkou.

Šatny

Jsou k dispozici v atletické haly, a to pro závodnice v 1. poschodí a pro závodníky ve 2. poschodí. Je možné si v recepci (přízemí haly) proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Budou vyvěšovány na tabulích na začátku cílové rovínky.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích na začátku cílové rovinky. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené místnosti přístavby atletické haly nad cílovou rovinkou.

Časový pořad

sobota, 1.9.2018

Čas Disciplíny
10:20 kladivo 3kg Žky kladivo 4kg Žci
11:20 Slavnostní zahájení
11:30 100 m př. Žky tyč Žky tyč Žci koule 3kg Žky
11:40 100 m př. Žci výška Žci oštěp 500g Žky
11:50 dálka Žky disk 1kg Žci chůze 3000m Žky chůze 3000m Žci
12:10 60 m Žky
12:20 60 m Žci
12:30 800 m Žky
12:40 800 m Žci
12:50 200 m př. Žky koule 4kg Žci
13:00 200 m př. Žci výška Žky oštěp 600g Žci
13:10 1500 m Žky dálka Žci disk 0,75kg Žky
13:20 1500 m Žci
13:30 300 m Žky
13:40 300 m Žci
13:50 3000 m Žci
14:00 1-2-3-4 Žky
14:10 1-2-3-4 Žci
14:20 Vyhlášení výsledků

Stravování

Každý účastník dostane oběd.

Během závodů je možné využít stánek v prostoru sportoviště.

Další informace

Příjezd - nejpozději do 9:30 hodin, maximálně 50 osob z jedné krajské výpravy.

Odjezd - po závodech, slovnostním vyhlášením výsledků s posezením atletů a činovníků.

Ceny - každé družstvo získá pohár, první tři závodníci v každé disciplíně obdrží diplom a medaili. Za každou kategorii bude vyhodnocen nejlepší výkon.