Finále KPD staršího žactva LKAS

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

5.9.2018

Místo

Liberec (Sport Park atletický stadion Liberec)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Zákoucký Vít 728239500 vzakoucky@volny.cz
Hlavní rozhodčí Kateřina Nohýnková
Řídící soutěže družstev Mgr. Jeřábek Petr 608280509 p.jer@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Mgr. Jeřábek Petr 608280509 p.jer@seznam.cz
Výsledky zpracoval Šebelka Karel 725338777 karelsebelka@seznam.cz

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2005
ročníky 2003 - 2005
ročníky 2005 - 2005

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Vzhledem k nabitému časovému programu a brzkému stmívání je určeno omezení počtu startujících na

24 v běžeckých disciplínách a na 20 v technických disciplínách. Ti, kteří se nedostanou do uvedených limitů,

budou mít možnost se přehlásit na jinou disciplínu, kde to bude možné.

Hod kladivem pro obě kategorie bude na vržišti mimo stadion cca 300m, to samé platí i pro disk žáků. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kamerovém domku na tribuně od 14:15 hodin . Porada vedoucích družstev na tribuně poblíž kamerového domku od 14:30 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od úterý 28.8.2018 20:00 hod. do úterý 4.9.2018 20:00 hod.

V den závodu pouze škrty.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla pouze pro účastníky středních běhů, dodá pořadatel na startu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlých prostorech.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v cílovém domku na dráze.

Šatny

Šatny jsou k dispozici na tribuně k převlečení a osprchování, a to pro žáky a pro žákyně zvlášť. Dále je možnost využít šatny pod A-Stylem (stará kuželna na protilehlé rovince).

 

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na stěně kamerového domku na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na stěně kamerového domku na tribuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní službu zajišťuje Vodní záchranná služba Petr Jenka. Stanoviště v cílovém prostoru v automobilu.

Časový pořad

středa, 5.9.2018

Čas Disciplíny
15:15 chůze 3000m Žci chůze 3000m Žky
15:30 tyč Žci tyč Žky koule 3kg Žky kladivo 4kg Žci oštěp 600g Žci
15:45 4x60 m Žky Běh
15:55 4x60 m Žci Běh
16:15 60 m Žky Rozběh výška Žci dálka Žky
16:30 60 m Žci Rozběh
16:45 100 m př. Žci Běh koule 4kg Žci kladivo 3kg Žky oštěp 500g Žky
17:00 100 m př. Žky Běh
17:15 800 m Žci Běh
17:25 800 m Žky Běh
17:30 60 m Žci Finále
17:35 60 m Žky Finále
17:45 300 m Žci Běh výška Žky dálka Žci
17:55 300 m Žky Běh
18:00 disk 0,75kg Žky disk 1kg Žci
18:10 200 m př. Žci Běh
18:20 200 m př. Žky Běh
18:30 1500 m Žci Běh
18:40 1500 m Žky Běh
18:55 150 m Žci Běh
19:10 150 m Žky Běh
19:25 4x300 m Žci Běh
19:35 4x300 m Žky Běh

Další informace

Startující družstva ve finále :

Žáci:                                                                                             Žákyně:

TJ LIAZ Jablonec n.N.                                                                  TJ LIAZ Jablonec n.N.

AC Rumburk                                                                                  AC Rumburk

AC Jablonec n.N.                                                                          AC Česká Lípa

 AC Česká Lípa                                                                             AC Jablonec n.N.

AC Mladá Boleslav                                                                        AC Mladá Boleslav

AC Turnov                                                                                     AC Turnov

AC Slovan Liberec                                                                         AC TJ Jičín

AC TJ Jičín                                                                                    AC Slovan Liberec