Mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický oddíl TJ Sokol Hradec Králové

Datum

15.09.2018

Místo

Hradec Králové (Eliščino nábřeží 777)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Prokopová Dana
Technický delegát Ondřej Veverka 737321851 veverkao@centrum.cz
Technický delegát Josef Marek 602946655 marek.josef@email.cz
Ředitel závodu Milan Brzek 607772590 milan.brzek@email.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Vilímek
Technický ředitel Vilímek Pavel 777805909 vilimek@autovrakyhk.cz
Hlasatel Pavel Rytíř 603252853 pavelrytir@volny.cz
Lékař Paramedic rescue z.s.
Hospodář Kamila Doležalová 608772827 ka.dolezalova@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Ronovský Jiří

Startují

ročníky 1999 - 2004
ročníky 1999 - 2004

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti. Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v budově hlasatelny od 8:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10. 9. 2018 od 8:00 do 13. 9. 2018 do 20:00 hod dle kategorií.

Technická porada - Tyršův klub v hlavní budově pořadatele v 9:00, odděleně junioři a juniorky. Vedoucí družstev upraví přihlášku, umožněny jsou pouze škrty, dodatečně do disciplín přihlásit nelze, nezbytné je odevzdání sestav štafet. Nasazení závodníků do běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Upozornění: V bězích mohou startovat nejvýše 24 závodníci a v soutěžích v poli nejvýše 20 závodníků (čl. 16, písmeno g Soutěžního řádu družstev).

Výdej startovních čísel

Budou vydána u běhů delších než 400 m vždy 15 minut před startem uvedených disciplín. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, rozcvičování zajišťuje pořadatel ve velkém sále (tělocvičně).

Kontrola náčiní

Závodníci mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které předložili včas ke kontrole. Kontrola náčiní v den soutěže bude zahájena od 8:00. Kontrola náčiní bude skončena vždy 45 minut před zahájením vlastní soutěže. Závodníci své náčiní odevzdají kontrolujícímu rozhodčímu a pouze schválené k soutěži bude pak na závodní sektor pořadatelem dodáno.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu pořadatele pro závodníky po celou dobu soutěže (bližší informace v recepci hlavní budovy pořadatele). Šatny neslouží pro odložení běžného (civilního) oblečení včetně bot a příručního zavazadla po dobu, kdy se soutěžící pohybuje po objektu ve sportovním oblečení. Za odložené věci pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru hlasatelny. Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u hlasatelny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků soutěže na informační tabuli u hlasatelny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v označených prostorách pořadatele. 

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude po celou dobu závodů bude přítomna v označeném oděvu na tribuně atletického stadionu.

Časový pořad

sobota, 15.9.2018

Čas Disciplíny
09:00 kladivo 6kg Jři Finále
10:20 kladivo 4kg Jky Finále
10:45 100 m Jři Rozběh
11:00 100 m Jky Rozběh dálka Jři Finále
11:15 800 m Jky Finále
11:30 800 m Jři Finále výška Jři Finále
11:45 100 m př. Jky Finále oštěp 600g Jky Finále
12:00 110 m př. Jři Finále
12:15 100 m Jky Finále tyč Jky Finále
12:30 100 m Jři Finále dálka Jky Finále
12:45 400 m Jky Finále
13:05 400 m Jři Finále oštěp 800g Jři Finále
13:25 2000 m př. Jky Finále výška Jky Finále
13:40 3000 m Jky Finále
13:55 3000 m př. Jři Finále
14:00 trojskok Jři Finále
14:10 3000 m Jři Finále
14:25 400 m př. Jky Finále tyč Jři Finále koule 6kg Jři Finále disk 1kg Jky Finále
14:45 400 m př. Jři Finále
15:05 200 m Jky Finále
15:25 200 m Jři Finále trojskok Jky
15:45 1500 m Jky koule 4kg Jky disk 1,75kg Jři
16:00 1500 m Jři
16:15 4x100 m Jky
16:30 4x100 m Jři
16:45 4x400 m Jky
17:00 4x400 m Jři

Stravování

V areálu pořadatele je restaurace, dále bufet v blízkosti recepce. Pro realizační tým, rozhodčí a delegáty bude zajištěno drobné občerstvení.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je umožněno v okolí stadionu za běžný parkovací poplatek. VIP parkování v areálu stadionu. Pro autobusy platí, že přilehlé komunikace slouží pouze pro krátkodobé zastavení autobusu umožňující výstup a nástup. Vjezdem do jednosměrné komunikace na Eliščině nábřeží se způsobí kolaps parkování a je dopravními značkami zakázán! Pořadatel doporučuje rovnou zamířit na Smetanovo nábřeží na protilehlém břehu řeky Labe (cca 250 m od Sokolovny, do Google zadejte "6R7G+7V Hradec Králové" nebo přesnou navigaci 50°12'47.7"N 15°49'37.7"E). Pro celodenní parkování autobusů a vyčerpání kapacity na Smetanově nábřeží je nutné využít jiná parkoviště. Pořadatel doporučuje Všesportovní stadion "pod lízátky" nebo letiště.