Baráž o postup do extraligy mužů a žen

baner

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Athletic club Ústí nad Labem.

Datum

16.9.2018

Místo

Ústí nad Labem (Městský stadion Ústí nad Labem, hod kladivem proběhne na stadionu ASK Děčín)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Miroslav Vachuta 776 265 167 atletikaul@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Josef Mairich
Řídící soutěže družstev Dušan Molitoris, Milan Urban
Hlasatel Jacek Přibáň 777 740 235 ck.brigateam@quick.cz
Časomíru zajišťuje On Line System
Výsledky zpracoval Milan Holcr 606 879 207 bezec@volny.cz

Startují

ročníky 1928 - 2004
ročníky 1928 - 2004

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

Technická ustanovení

Závodníci a závodnice startují na schválené soupisky řídících pracovníků, které předloží na technické poradě Je možné také předložit "Doplňkovou soupisku".
Dále je třeba dodržet veškerá ustanovení "Soutěžního řádu družstev 2018" vztahující se k baráži o účast v Extralize mužů a žen.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.
Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící soutěží.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v prvním patře uprostřed hlavní tribuny stadionu
Technická porada proběhne v neděli 16.9. 2018 v 9:30 hod. v prvním patře hlavní tribuny.
Technické porady se zúčastní řídící soutěže, ředitel závodu, vedoucí kanceláře, hlavní rozhodčí a jeden vedoucí každého zúčastněného družstva.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 08.09.2018 do 15.09.2018 - 20:00 hodin včetně startovních čísel. V den soutěže jsou povoleny pouze škrty závodníků. Vedoucí družstev nahlásí na poradě odhlášené závodníky.

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze pouze na vedlejším hřišti s umělým trávníkem. Na rozcvičovacím hřišti nelze použít tretry.

Oficiální trénink proběhne v sobotu od 16 do 19 hodin na atletickém stadionu bez možnosti využití travnaté plochy.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v prostoru přízemí hlavní tribuny.
U náčiní pro hod kladivem proběhne vážení nejpozději 30 minut před odjezdem autobusu.

Svolavatelna

Prezentace proběhne přímo u vrchníka disciplíny.
Konec prezentace je stanoven: Běhy, překážky: 15 minut před zahájením disciplíny. Skoky, vrhy, hody: 30 min. před zahájením disciplíny. Skok o tyči: 45 min. před zahájením disciplíny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní tribuně stadionu, nebudou uzamčeny a budou sloužit pouze k převlékání, nikoliv k úschově osobních věcí. Pořadatel ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího podává vedoucí oddílu prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky). Odvolání řeší jury ve složení: řídící soutěže, ředitel závodu a hlavní rozhodčí, která vydá písemné rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Bude pořadatelem zajištěna v označené části v prostoru tribuny.
Zajišťuje Petr Gondek

Časový pořad

neděle, 16.9.2018

Čas Disciplíny
10:30 tyč Ž Finále kladivo 7,26kg M Finále oštěp 600g Ž Finále chůze 5000m M Finále chůze 5000m Ž Finále
11:15 100 m Ž Rozběh dálka M Finále
11:30 100 m M Rozběh
11:45 800 m Ž Běh
12:00 800 m M Běh disk 1kg Ž Finále
12:15 100 m př. Ž Běh
12:30 110 m př. M Běh
12:45 100 m Ž Finále A 100 m Ž Finále B tyč M Finále dálka Ž Finále
13:00 100 m M Finále A 100 m M Finále B koule 7,26kg M Finále
13:15 400 m Ž Běh
13:30 400 m M Běh
13:45 3000 m př. Ž Finále
14:00 5000 m Ž Finále kladivo 4kg Ž Finále
14:15 trojskok M Finále
14:30 3000 m př. M Finále výška Ž Finále disk 2kg M Finále
14:45 5000 m M Finále
15:15 400 m př. Ž Běh
15:30 400 m př. M Běh
15:45 200 m Ž Běh výška M Finále trojskok Ž Finále
16:00 200 m M Běh oštěp 800g M Finále
16:15 1500 m Ž Finále
16:30 1500 m M Finále koule 4kg Ž Finále
16:45 4x100 m Ž Běh
17:00 4x100 m M Běh
17:15 4x400 m Ž Běh
17:30 4x400 m M Běh

Další informace

Odjezd autobusu do Děčína pro soutěž mužů v hodu kladivem je v 9:30 hodin z parkoviště u zimního stadionu.
Odjezd autobusu do Děčína pro soutěž žen v hodu kladivem je v 13:00 hodin z parkoviště u zimního stadionu.