Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek

Znak

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

28.09.2018

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Josef Šrámek 775244148 sportvia@volny.cz
Hlavní rozhodčí RNDr. Ladislav Kňákal
Technický ředitel Bc. Petr Karlický
Řídící soutěže družstev Jaroslav Kubica - junioři, Milan Urban - juniorky
Hlasatel Ing. Vladimír Kučera, CSc.
Lékař MUDr. Dominik Macák
Časomíru zajišťuje Ing. Michal Šmahel
Výsledky zpracoval Bc. Monika Hrachovcová, Mgr. Ing. Kateřina Turková

Startují

ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Zúčastněná družstva (v závorce jsou uvedena přidělená startovní čísla)

Junioři

PSK Olymp Praha, z.s. (376 - 400), ASK Slavia Praha (426 - 450), Spartak Praha 4 (351 - 375), TJ Sokol Kolín-atletika (326 - 350), AK ŠKODA Plzeň (301 - 325), TJ Sokol Hradec Králové (401 - 425), VSK Univerzita Brno (251 - 275), Atletický klub Olomouc z.s. (226 - 250), SSK Vítkovice, z.s. (276 - 300) - celkem 9 družstev

Juniorky

ASK Slavia Praha (101 - 125), Univerzitní sportovní klub Praha (151 - 175), TJ Lokomotiva Beroun z.s. (126 - 150), AK ŠKODA Plzeň (176 - 200), AC Vysoké Mýto z.s. (201 - 225), AK Olymp Brno, spolek (1 - 25), AK Šternberk z.s. (51 - 75), SSK Vítkovice, z.s. (26 - 50), AC TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště (76 - 100) - celkem 9 družstev

Soutěže

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Závodí se podle Soutěžního řádu družstev (Příloha ke směrnici ČAS č. 4/2017) obsaženého v brožuře Atletické soutěže 2018, II. díl, a Pravidel atletiky.

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok i oštěp.

Kladivo proběhne na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů.

Pro sledování tyče, koule a kladiva bude u příslušných sektorů vymezeno zvláštní území.

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 08.30 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Přihlášky

Přihlášky obsahující seznam závodníků, resp. závodnic, s uvedením příjmení, jména, startovního čísla, názvu přihlašované individuální soutěže a aktuálního výkonu docíleného v přihlašované soutěži se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář akcí“, a to do středy 26. 9. 2018 do 20.00 hodin!

Přihlášky štafet se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).

Starty závodníků, resp. závodnic, v soutěži tzv. „mimo bodování“ nejsou povoleny!

Technická porada

Technická porada se uskuteční v hotelu SLAVIA, a to od 09.30 hodin, porady se zúčastní ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci a 1 vedoucí z každého družstva.

Výdej startovních čísel

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy:

- na prsou (všechny soutěže s výjimkou výšky a tyče),

- na prsou nebo na zádech (výška, tyč).

Startovní čísla budou vydána vedoucím družstev v závodní kanceláři v horní části tribuny atletického stadionu.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno:

- do 12.45 hodin na protilehlé rovince atletického stadionu, s výjimkou doby, kdy zde probíhají běhy na 800 m,

- mimo atletický stadion.

Rozcvičovat se nelze na rovince v horní části tribuny atletického stadionu a na vrhačské louce nad atletickým stadionem v době, kdy zde probíhá kladivo!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně atletického stadionu, a to pro juniory šatny č. 33, 34 a 35 a pro juniorky šatny č. 5, 6 a 7.

Pořadatel neručí za cenné věci odložené v šatnách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže v horní části tribuny atletického stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka podává písemně vedoucí družstva do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Odvolání řeší jury ve složení:

Řídící pracovník          Jaroslav Kubica/Milan Urban                               

Ředitel závodů            Ing. Josef Šrámek

Hlavní rozhodčí           RNDr. Ladislav Kňákal

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Doping

Všichni závodníci, resp. všechny závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola probíhá v tribuně atletického stadionu, a to v prostoru sauny.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

pátek, 28.9.2018

Čas Disciplíny
10:30 tyč Jky kladivo 6kg Jři oštěp 600g Jky
10:45 100 m Jky Rozběh
11:00 100 m Jři Rozběh dálka Jři
11:15 800 m Jky Finále
11:30 800 m Jři Finále výška Jři
11:45 100 m př. Jky Finále
12:00 110 m př. Jři Finále kladivo 4kg Jky oštěp 800g Jři
12:15 100 m Jky Finále
12:30 100 m Jři Finále dálka Jky
12:45 400 m Jky Finále
13:00 400 m Jři Finále
13:15 2000 m př. Jky Finále výška Jky tyč Jři
13:30 3000 m Jky Finále koule 6kg Jři disk 1kg Jky
13:45 3000 m př. Jři Finále
14:00 5000 m Jři Finále trojskok Jři
14:30 400 m př. Jky Finále
14:45 400 m př. Jři Finále
15:00 200 m Jky Finále koule 4kg Jky disk 1,75kg Jři
15:15 200 m Jři Finále
15:30 1500 m Jky Finále trojskok Jky
15:45 1500 m Jři Finále
16:00 4x100 m Jky Finále
16:15 4x100 m Jři Finále
16:30 4x400 m Jky Finále
16:45 4x400 m Jři Finále
17:30 Vyhlášení vítězů

Stravování

V průběhu závodů je možno ke stravování využít restauraci Na Pozemním hokeji Slavia.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.

Bezplatně lze využít parkoviště pro autobusy v ulici Pod Altánem (mezi atletickým stadionem a železniční tratí) - viz plánek.

Další informace

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů a příjemný pobyt v Praze.

Ing. Josef Šrámek

předseda ASK Slavia Praha a ředitel závodů

 

Planek