Mistrovství ČR družstev dorostenců a dorostenek

Opava

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

28.09.2018

Místo

Opava (B.Němcové 22, Opava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Kovářová Marta 736411070 m.kovarova@volny.cz
Hlavní rozhodčí Vlastimil Kovář
Technický ředitel Jaromír Šrek 723540662
Řídící soutěže družstev Josef Šoba a Jana Gellnerová
Hlasatel Petr Szalacsi
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jana Králová 603772444 sokolopava@tiscali.cz

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2001 - 2002

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve velké klubovně budovy městské tělocvičny vedle atletického stadionu od 9,30 hod. – porada, kontrola a oprava přehledu startů

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20.9. do 27.9. do 20 hodin

Prezentace

Přímo na sektoru u rozhodčích disciplíny 15 minut před začátkem soutěže

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na ochozu stadionu a v hale po přezutí.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v průchodu pod tělocvičnou.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tělocvičně u stadionu a to v době od 9 hodin do 18 hodin.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

 Zdravotnice Zdena Reichlová bude přítomna v místnosti vedle závodní kanceláře od 10 hodin do ukončení závodů

Časový pořad

pátek, 28.9.2018

Čas Disciplíny
10:30 tyč Dky kladivo 5kg Dci oštěp 500g Dky chůze 3000m Dky Finále
11:00 dálka Dci chůze 3000m Dci Finále
11:30 100 m Dky Rozběh 1 výška Dci
11:45 100 m Dci Rozběh 1
12:00 800 m Dky Běh 1 kladivo 3kg Dky oštěp 700g Dci
12:15 800 m Dci Běh 1
12:30 100m p 76,2-8,5 Dky Běh 1
12:40 dálka Dky
12:45 110m p 91,4 Dci Běh 1
13:00 100 m Dky Finále A
13:05 100 m Dky Finále B tyč Dci
13:15 100 m Dci Finále A výška Dky
13:20 100 m Dci Finále B
13:30 400 m Dky Běh 1 koule 5kg Dci disk 1kg Dky
13:45 400 m Dci Běh 1
14:00 1500m p 76,2 Dky trojskok Dci
14:15 3000 m Dky
14:30 2000m p 83,8 Dci
14:45 3000 m Dci
15:00 300m p 76,2 Dky Běh 1 koule 3kg Dky disk 1,5kg Dci
15:15 300m p 83,8 Dci Běh 1
15:30 200 m Dky Běh 1 trojskok Dky
15:45 200 m Dci Běh 1
16:00 1500 m Dky Běh 1
16:15 1500 m Dci Běh 1
16:30 4x100 m Dky Běh 1
16:45 4x100 m Dci Běh 1
17:00 4x400 m Dky Běh 1
17:15 4x400 m Dci Běh 1

Stravování

 Občerstvení pro závodníky a doprovod bude zajištěno v bufetu u tělocvičny a v restauraci Sport na ulici B.Němcové vedle SOU stavebního v sousedství stadionu.

Možnosti ubytování


Stř.škola technická

Adresa Koloííkovo nábř.51, Opava
Web www.sst.opava.cz
Telefon 739498985
Email gorecki@sst.opava.cz
Poznámka Další nabádky hotelů a penzionů na www.volny.cz/sokolopava


Slezská univerzita

Adresa Vávrovická 44, Opava
Web www.stu.cz
Telefon 553684517
Email eva.gaspierikova@fpf.stu.cz
Poznámka Další nabádky hotelů a penzionů na www.volny.cz/sokolopava

Parkování

Parkování bude zajištěno na vedlejším pozemku Slezanu vedle areálu stadionu viz obrázek a bude otevřeno od 9 hodin. Parkování pro veřejnost a závodníky v areálu stadionu není povoleno, brána bude uzavřena..

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.