Štafetový pohár - okresní kolo Praha 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje ŠAK Novoborská

Datum

18.4.2018

Místo

Praha

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Jiří Kryštof 605 255 297 kolombo1@email.cz

Startují

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011
ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení

Pravidla:

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu.  Závodníci se po startu hned sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky pod.). Závodníci mladší věkové kategorie mohou předávat „štafetové kroužky“. Ostatní štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet na okresním kole bude měřen  ručně. Na krajském a celorepublikovém finále pouze elektronicky.

Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii a štafetě 8x200 m. Ve výjimečném případě (malý počet žáků v ročníku) je možný start závodníka mladší kategorie za starší (nemůže, ale v tomto případě startovat ve své kategorii). Tzn. závodník, který chodí do 1. - 3. třídy může startovat ve štafetě se závodníky 4. – 5. třídy, nemůže ale v tom případě již startovat ve štafetě pro 1. – 3. třídy.

Doplňkové disciplíny

Doplňkové disciplíny budou hod medicinbalem a skok daleký z místa. V každé z obou kategorií (1.-3. třída a 4.-5. třída) mohou startovat pouze 2 závodníci z jedné školy (celkem 4 závodníci na medicinbal a 4 na skok daleký). Skok daleký bude v obou kategoriích probíhat z místa. Přihlašování na doplňkové disciplíny bude probíhat na místě konání akce.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 16.4. 18:00.

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát. Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména a úplná data narození všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou vyhlášeny ke konci akce (přibližně 12:00). Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Další informace

Obecné propozice soutěže a veškeré informace najdete na www.stafetovypohar.cz

 

Akce se koná na hřišti ŠAK Novoborská. Vstup je z ulice Lovosická. Start je v 9:00.

propozice_paticka_SP