Mistrovství Moravy a Slezska žactva na dráze

Pořadatel

Technicky zajišťuje AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

03.06.2018

Místo

Brno-Pod Palackého vrchem

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zouhar Ladislav 608874235 mslavia@email.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Dvořák Jan, Mgr.
Hlasatel Proch Jiří, Ing.
Lékař Freiberger Tomáš, MUDr.
Hospodář Topinka Jiří, Ing.
Časomíru zajišťuje Marčík Petr
Výsledky zpracoval Marčík Petr 606266551 marcikp@seznam.cz

Startují

ročníky 2003 - 2006
ročníky 2003 - 2006

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí hlavní rozhodčí podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Mladším žákům a mladším žákyním bude povolen start ředitelem závodu po ukončení přihlášek. Informace o nevybraných závodnících bude zveřejněna na www.mslavia.cz 2.6.2018.

Soutěž v hodu kladivem žáků a žákyň proběhne na stadionu T.J. Sokola Brno-Žabovřesky. Odvoz závodníků, závodnic a trenérů bude zajišten autobusem. Bude přistaven v 8,30 při horním východu ze stadionu (točna MHD). Po ukončení soutěží v hodu kladivem budou všichni převezeni zpět na hlavní stadion, a to nejpozději v 11.30.

Připomínáme, že rozhodčí budou provádět kontrolu oddílovách dresů dle registru ČAS.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 8 hod v prostoru nad hlavní tribunou

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.5. do 1.6. do 20h. Elektronická prezentace se nebude provádět. 

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vydána pouze účastníkům v běhu na 800 m a delších a na chůzi.

Rozcvičování

Rozcvičování před běžeckými disciplínami bude povoleno pouze na rozcvičovacím stadionu. Rozcvičovaní před technickými disciplínami bude umožněno v příslušném sektoru na hlavním stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci a závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Vážení a měření náčiní bude prováděno v nářaďovně na hlavním stadionu od 8h.

Svolavatelna

Každý závodník a závodnice se musí osobně prezentovat před začátkem své disciplíny v daném sektoru u vrchního rozhodčího.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově při vstupu na stadion. Šatny slouží pouze k převlékání. Pořadatel napřebírá zodpovědnost za majetkovou újmu žádného z účastníků.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru nad hlavní tribunou

Nasazení závodníků a závodnic do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři hlavní rozhodčí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru nad hlavní tribunou. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru nad hlavní tribunou, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Stanoviště lékaře bude v prostoru nad hlavní tribunou.

Časový pořad

neděle, 3.6.2018

Čas Disciplíny
09:00 na stadionu T.J. Sokol Brno-Žabovřesky kladivo 3kg Žky Finále
09:30 tyč Žci Finále chůze 3000m Žci Finále chůze 3000m Žky Finále
10:00 100 m př. Žky Rozběh výška Žci Finále dálka Žky Finále
10:15 na stadionu T.J. Sokola Brno-Žabovřesky kladivo 4kg Žci Finále
10:30 100 m př. Žci Rozběh
10:50 60 m Žky Rozběh tyč Žky Finále
11:10 60 m Žci Rozběh
11:50 800 m Žky Finále
12:15 800 m Žci Finále 800 m Žci Finále
12:35 100 m př. Žky Finále disk 0,75kg Žky Finále
12:55 100 m př. Žci Finále výška Žky Finále dálka Žci Finále koule 4kg Žci Finále
13:10 60 m Žky Finále
13:25 60 m Žci Finále
13:35 300 m Žky Finále disk 1kg Žci Finále
13:50 300 m Žci Finále
14:10 1500 m př. Žci Finále koule 3kg Žky Finále
14:30 3000 m Žci Finále
14:45 200 m př. Žky Finále
15:05 200 m př. Žci Finále oštěp 500g Žky Finále
15:35 150 m Žky Finále
16:00 150 m Žci Finále
16:40 1500 m Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
17:00 1500 m Žci Finále
17:15 4x60 m Žky Finále
17:25 4x60 m Žci Finále
17:40 4x300 m Žky Finále
17:55 4x300 m Žci Finále 4x300 m Žci Finále 4x300 m Žci Finále

Stravování

Stánek s občerstvení bude v prostoru nad hlavní tribunou.

Parkování

Příjezd ke stadionu je z ulice Kolejní, parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v parkovacím domu (krytém parkovišti) pod stadionem cca 100m od vchodu na stadion. Parkoviště.

Horní brána bude uzavřena.