Přebor Prahy mužů a žen

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Univerzitní sportovní klub Praha

Datum

12.5.2018 - 13.5.2018

Místo

Praha - Přátelství

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana
Ředitel závodu Jan Ruda
Hlavní rozhodčí Ferdinand Bort
Technický ředitel Lukáš Drbohlav
Lékař Miloslav Cymbál
Vedoucí ceremonielu Iveta Rudová
Výsledky zpracoval Martin Smetana

Startují

ročníky 1958 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1958 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky ve výšce a tyči:

muži: výška - 1,53 m, tyč - 2,48 m, ženy: výška - 1,38 m, tyč - 2,28 m
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

50,-Kč/start, včetně štafet, úhradu je nutné provést za celý oddíl před zahájením závodů u ekonoma oddílu p. Petra Sluky v kanceláři na stadionu Evžena Rošického.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2. 5. do 9. 5. 2018

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vydávána pouze u startu běhů na 800m a výše.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu Přátelství. K rozcvičení lze využít stadion Evžena Rošického a tunel v jeho zázemí.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v tunelu stadionu Evžena Rošického.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v omezeném rozsahu na stadionu Přátelství a to pouze pro převlečení. Za odložené věci pořadatel závodů neručí!

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna na stadionu Přátelství.

Časový pořad

sobota, 12.5.2018

Čas Disciplíny
15:45 100 m př. Ž Rozběh
16:00 tyč Ž Finále dálka M Finále koule 7,26kg M Finále oštěp 600g Ž Finále
16:05 110 m př. M Rozběh
16:30 100 m Ž Rozběh
16:50 100 m M Rozběh
17:15 800 m Ž Finále
17:30 800 m M Finále
17:45 100 m př. Ž Finále koule 4kg Ž Finále oštěp 800g M Finále
18:00 vyhlášení 800 m obou kat., dálka a koule M, oštěp a skok o tyči Ž
18:05 110 m př. M Finále výška M Finále dálka Ž Finále
18:25 100 m Ž Finále
18:35 100 m M Finále
18:45 400 m Ž Finále
19:00 vyhlášení 100 m obou kat., 100 m př. a koule Ž, 110 m př. a oštěp M
19:05 400 m M Finále
19:25 vyhlášení 400 m obou kat., dálka Ž, výška M
19:30 3000 m Ž Finále
19:45 3000 m M Finále
20:00 vyhlášení 3000 m obou kat.

neděle, 13.5.2018

Čas Disciplíny
10:30 4x100 m Ž Finále tyč M Finále trojskok Ž Finále disk 2kg M Finále
10:40 4x100 m M Finále
11:00 400 m př. Ž Finále
11:20 400 m př. M Finále
11:35 1500 m Ž Finále
11:45 1500 m M Finále
11:50 vyhlášení 400 m př. obou kat., trojskok Ž, disk M
12:00 200 m Ž Finále trojskok M Finále disk 1kg Ž Finále
12:15 výška Ž Finále
12:40 200 m M Finále
13:05 vyhlášení 4x100 m, 200 m a 1500 m obou kat. a tyč M
13:20 3000 m př. M Finále
13:35 4x400 m Ž Finále
13:45 vyhlášení 4x400 m obou kat., výška a disk Ž, 3000 m př. a trojskok M 4x400 m M Finále

Stravování

V areálu Strahova jsou omezené stravovací možnosti. Občerstvení bude zajištěno.