EKAV

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Česká Lípa

Datum

28.7.2018 - 3.8.2018

Místo

Česká Lípa

Vedoucí činovníci

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Časový pořad

Další informace

http://ekav.clsport.cz/