Běh 17. listopadu - Mistrovství KKAS v krosu

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ MDDM Ostrov

Datum

10.11.2018

Místo

Ostrov (MDDM - Školní 231, Ostrov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bc. Šárka Marzová
Hlavní rozhodčí Mgr. Eva Zekuciová
Výsledky zpracoval Lenka Pelcová

Startují

ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1928 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci Přespolní běh
Dorostenky Přespolní běh
Atletická přípravka-hoši Přespolní běh
Atletická minipřípravka-hoši Přespolní běh
Atletická přípravka-dívky Přespolní běh
Atletická minipřípravka-dívky Přespolní běh
Juniorky Přespolní běh
Junioři Přespolní běh
Muži Přespolní běh
Ženy Přespolní běh
Žáci Přespolní běh
Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář v budově MDDM a  je otevřena  od 8:30 hodin .

Startovné

Startovné : žactvo 50,- ( na místě 70,-) Kč , ostatní 70,- (na místě 90,-)Kč

Neplatí: Žactvo ostrovských škol  a členové TJ MDDM Ostrov

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 7.11.2018 do 22:00hod.

Neregistrovaní přes email: lenkajirovska@seznam.cz (uveďte jméno, příjmení, rok narození)

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8:30 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno.

Kategorie Rodiče s dětmi běží bez startovních čísel.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově MDDM a slouží pouze k převlékání. Pořadatel za odložené věci neručí!

Časový pořad

sobota, 10.11.2018

Čas Disciplíny
09:15 Nejmladší přípravka - hoši (2011-12)
09:20 Nejmladší přípravka - dívky (2011-12)
09:30 Přespolní běh EleHm
09:40 Přespolní běh EleZm
09:55 Přespolní běh EleH
10:05 Přespolní běh EleZ
10:15 Přespolní běh Žcm
10:25 Přespolní běh Žkm
10:40 Přespolní běh Žky Přespolní běh Žci
10:55 Přespolní běh Dci Přespolní běh Dky
11:15 Přespolní běh Jky Přespolní běh Ž
11:40 Přespolní běh Jři Přespolní běh M

Stravování

Bez občerstvení, k dispozici teplý čaj.

Další informace

Rodiče s dětmi  (2013 a mladší)                                                                    9:10                        100m

Nejmladší přípravka - hoši  (2011-12)                                                           9:15                        580m

Nejmladší přípravka - dívky (2011-12)                                                          9:20                        580m

Atletická minipřípravka - hoši (2009-10)                                                        9:30                        580m

Atletická minipřípravka - dívky (2009-10)                                                      9:40                        580m

Atletická přípravka - hoši (2007-08)                                                             9:55                        840m

Atletická přípravka - dívky (2007-08)                                                            10:05                      840m

Mladší žáci (2005-06)                                                                                   10:15                      1 150m

Mladší žákyně (2005-06)                                                                              10:25                      1 150m

Starší žactvo (2003-04)                                                                                10:40                      1 880m

Dorost (2001-02)                                                                                          10:55                      2 640m

Juniorky (1999-2000), ženy, veteránky (1978 a st.)                                     11:15                     2 950m

Junioři(1999-200), muži, veteráni (1978 a st.)                                             11:40                     5 480m

Ceny:

První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny a medaile.

V kategorii „Rodiče  s dětmi“ budou všechny děti oceněny sladkostí - bez určení pořadí.

Závodníci v Mistrovské soutěži k v kategorii ml. a st. žactvo, dorost, junioři, muži a ženy obdrží medaile.