Přerovský pětiboj

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Sportovní klub Přerov 1908 z.s.

Datum

1.5.2018

Místo

Přerov

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Klvaňa Václav 606721550 klvana@szdc.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Jaromír Hořínek

Startují

ročníky 1956 - 2004

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v buňce nad cílem od 9:00 hodin.

Startovné

Startovné 100,- Kč za závodníka.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 23.4.2018 00:00 do 3042018 20:00

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v závodní kanceláři. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Je zabezpečena ČČK Přerov.

Časový pořad

úterý, 1.5.2018

Čas Disciplíny
10:40 skok daleký
11:45 hod oštěpem 800g
12:45 200m
13:30 hod diskem 2kg
14:30 1500m