6. Sokolské úterý

Opava

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

7.8.2018

Místo

Opava

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Szalacsi 733589803 sokolopava@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Jiří Lesák
Technický ředitel Milan Vacula
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jana Králová 603772444 sokolopava@tiscali.cz

Startují

ročníky 1958 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2009
ročníky 1958 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2009

Soutěže

Dorostenci kladivo 5kg
Dorostenky kladivo 3kg, oštěp 500g
Muži 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, výška, tyč, dálka, trojskok
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, výška, tyč, dálka, trojskok
Žáci 60 m, dálka, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, dálka, disk 0,75kg, chůze 3000m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tělovičně od 15 hodin pro prezentaci.

Startovné

Startovné 50 Kč za disciplínu při přihlášce na web ČAS do 23 hodin dne 6.8. nebo na mail: sokolopava@tiscali.cz a při nahlášení v závodní kanceláři před startem 100 Kč za disciplínu - uhraďte v závodní kanceláři před soutěží.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) nebo na mail, a to od 30.7. do 23 hodin 6.8.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše s pilinkou a na ochozu stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v průchodu pod tělocvičnou.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotnice Zdena Reichlová bude od 15 do 18h v závodní kanceláři n a Tyršově stadionu.

Časový pořad

úterý, 7.8.2018

Čas Disciplíny
15:30 dálka Žci
15:40 dálka Žky
16:00 60 m Ž Běh dálka Ž oštěp 500g Dky
16:05 60 m Žky Běh
16:10 60 m M Běh výška M
16:15 60 m Žci Běh
16:20 oštěp 600g Žci
16:30 150 m Ž Běh dálka M disk 0,75kg Žky
16:40 150 m M Běh výška Ž
16:50 1500 m Ž disk 1kg Žci
17:00 1500 m M tyč Ž trojskok Ž
17:10 300 m Ž
17:20 300 m M tyč M trojskok M kladivo 5kg Dci
17:40 kladivo 3kg Dky chůze 3000m Žci
18:00 kladivo 4kg Žci chůze 3000m Žky

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky v areálu stadionu není povoleno, brána bude uzavřena..

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.

Účast mimo soutěž povolena a dle počtu startujících může být upraven časový pořad.