Velká cena Sokola Opava - 68.ročník

Opava

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

18.8.2018

Místo

Opava

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Čestmír Duda 602150038 sokolopava@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Vlastimil Kovář
Technický ředitel Milan Vacula
Hlasatel Petr Szalacsi
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jana Králová 603772444 sokolopava@tiscali.cz

Startují

ročníky 1958 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2009
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1958 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2009
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, oštěp 600g
Žáci 60 m, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně koule 2kg, oštěp 400g
Žákyně 60 m, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tělovičně od 10 hodin pro prezentaci.

Startovné

Startovné 50 Kč za disciplínu při přihlášce na web ČAS do 23 hodin dne 17.8. nebo na mail: sokolopava@tiscali.cz a při nahlášení v závodní kanceláři před startem 100 Kč za disciplínu - uhraďte v závodní kanceláři před soutěží.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) nebo na mail, a to od 25.7. do 17.8. do 23h.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše s pilinkou a na ochozu stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v průchodu pod tělocvičnou.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotnice Zdena Reichlová bude od 11h v závodní kanceláři do konce závodů

Časový pořad

sobota, 18.8.2018

Čas Disciplíny
11:00 koule 2kg Žkm disk 1kg Žci kladivo 3kg Dky oštěp 500g Žcm
12:00 koule 3kg Žcm disk 0,75kg Žky kladivo 4kg Žci oštěp 400g Žkm
13:00 koule 3kg Žky disk 1kg Dky oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci
14:00 koule 4kg Žci disk 1,5kg Dci kladivo 3kg Žky oštěp 500g Dky
15:00 koule 3kg Dky kladivo 5kg Dci oštěp 500g Žky
16:00 koule 5kg Dci
17:00 60 m Žky Běh 1 tyč Ž dálka Ž koule 7,26kg M
17:20 60 m Žci Běh 1 výška M oštěp 600g Ž
17:40 100 m Ž Běh 1 dálka M
17:50 100 m M Běh 1
18:00 800 m Ž Běh 1 výška Ž tyč M koule 4kg Ž
18:10 1500 m M
18:30 400 m M Běh 1 trojskok M oštěp 800g M
18:40 400 m Ž Běh 1
19:00 200 m Ž Běh 1
19:10 200 m M Běh 1 trojskok Ž

Možnosti ubytování


Adresa
Web www.volny.cz/sokolopava
Telefon
Email
Poznámka penziony a hotely dle výběru

Další informace

Ceny:    rámc.disciplíny VC muži a ženy dle limitů A,B,C(100m,dálka M) schválených AO

                                              1.místo A-1000Kč(2000Kč),B-500Kč(1000Kč),C-300Kč(600Kč)

                                               2.místo A- 800Kč(1600Kč), B-400Kč(800Kč), C-200Kč(400Kč)

                                               3.místo A- 600Kč(1200Kč), B-200Kč(400Kč), C-100Kč(200Kč)

                                                                   limit A                        limit B                        limit C

Výkonnostní limity: 100m M/Ź                  10,94/12,44                11,34/13,04                11,94/13,84

                                200m M/Ź                  22,04/25,44                23,04/26,84                24,24/28,74

                                400m M/Ź                  49,74/57,14                51,74/1:00,24             54,24/1:04,24

                                 800m Ź                       2:13,24                       2:22,24                       2:35,24

                                1500m M                    3:55,0                         4:08,0                         4:25,0

                                tyč M/Ž                      4,60/3,60                    4,20/3,25                    3,65/2,80

                                koule M/Ž                   15,60/14,00                14,00/12,10                12,00/10,00

                                dálka M/Ž                   7,20/6,00                    6,80/5,60                    6,20/5,20

                                výška M/Ž                  2,02/1,75                    1,90/1,65                    1,75/1,55

                                trojskok M/Ž              14,80/12,30                13,80/11,70                13,00/11,30

                Oštěp M          do 55m, 55-65m,  65-70m,   70-75m,   nad 75m

                1.místo            500Kč,   900Kč,   1100Kč,   2000Kč,   3000Kč

                2.místo            300Kč,   700Kč,     900Kč,   1800Kč,   2500Kč

                3.místo            200Kč,   600Kč,     800Kč,   1600Kč,   2000Kč

 

               Oštěp Ž           do 40m, 40-45m,  45-50m,   50-55m,   nad 55m

                1.místo            500Kč,   900Kč,   1100Kč,   2000Kč,   3000Kč

                2.místo            300Kč,   700Kč,     900Kč,   1800Kč,   2500Kč

                3.místo            200Kč,   600Kč,     800Kč,   1600Kč,   2000Kč


Vložené disciplíny mládežnických kategorií jsou v rámci hodnocení Krajského Vrhačského poháru mládeže 2018

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.

Účast mimo soutěž povolena.