1. kolo KPD přípravek Olomouckého kraje

logapripravky

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Šumperk, z.s.

Datum

14.05.2018

Místo

Šumperk

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tomáš Vykydal 777582996 tom.vykydal@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Květoslav Vykydal
Časomíru zajišťuje Tomáš Vykydal
Výsledky zpracoval Jarmila Hynková

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 800 m, 4x60 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, 4x60 m, dálka, kriket

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 14:00 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.5.2018 do 13.5.2018 (20:00).

Šatny

Šatny jsou k dispozici v basketbalové hale. Slouží pouze k převlečení.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude k dispozici v kanceláři závodu.

Časový pořad

pondělí, 14.5.2018

Čas Disciplíny
14:58 Dálka z místa - v průběhu celé soutěže
14:59 Hod medicinbalem - v průběhu celé soutěže
15:00 4x60 m EleZ Běh
15:10 4x60 m EleH Běh
15:20 60 m EleZ Běh dálka EleH Finále
15:30 kriket EleZ Finále
16:20 60 m EleH Běh dálka EleZ Finále
16:30 kriket EleH Finále
16:50 600 m EleZ Běh
17:00 800 m EleH Běh