2. kolo KPD staršího žactva Olomouckého kraje

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Šumperk, z.s.

Datum

31.5.2018

Místo

Šumperk

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tomáš Vykydal 777582996
Hlavní rozhodčí Jarmila Klimešová
Řídící soutěže družstev Jarmila Hynková
Lékař Katarina Berková
Časomíru zajišťuje Tomáš Veselý
Výsledky zpracoval Jarmila Hynková

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

V technických disciplínách postoupí 8 nejlepších závodníků do finále.
Běh na 60m se poběží rovnou jako finále, pořadí se určí dle časů.
Základní výšky budou určeny po domluvě vedoucích na poradě.
Maximální počty závodníků za oddíl: hoši 20, dívky 20

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 13:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.5. 2018 do 30.5. 2018 do 20:00

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, případně na začátku na protilehlé rovince.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději do 15:00 předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve skladu tribuny v prostorách cíle.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v basketbalové hale, nebo v pravé části tribuny při pohledu z dráhy. Šatny slouží pouze k převlečení, za případné ztráty pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu mezii tribunami. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude k dispozici v průběhu celého závodu na tribuně u kanceláře závodu.

Časový pořad

čtvrtek, 31.5.2018

Čas Disciplíny
15:00 100 m př. Žky Běh tyč Žky Finále tyč Žci Finále kladivo 4kg Žci Finále oštěp 500g Žky Finále
15:10 100 m př. Žci Běh
15:20 60 m Žky Běh
15:35 60 m Žci Běh výška Žci Finále dálka Žky Finále kladivo 3kg Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
15:50 800 m Žky Běh
16:00 800 m Žci Běh
16:15 200 m př. Žky Běh koule 4kg Žci Finále disk 0,75kg Žky Finále
16:25 200 m př. Žci Běh
16:40 300 m Žky Běh výška Žky Finále dálka Žci Finále
16:50 300 m Žci Běh
17:00 1500 m Žci Běh koule 3kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále
17:15 150 m Žky Běh
17:30 150 m Žci Běh
17:45 4x60 m Žky Běh
17:55 4x60 m Žci Běh