KP Olomouckého kraje staršího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Šumperk, z.s.

Datum

12.9.2018

Místo

Šumperk (Žerotínova 55, Šumperk, 78701)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tomáš Vykydal 777582996
Hlavní rozhodčí Jiří Hynek

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Závodníci mimo soutěž jsou povinni uhradit pořadateli částku ve výši 150,- za start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 5.9.2018 do 11.9.2018 do 20:00.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v basketbalové hale. Slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za případné ztráty.

Časový pořad

středa, 12.9.2018

Čas Disciplíny
14:45 3000 m Žci Běh
15:00 100 m př. Žky Běh 1 tyč Žci Finále tyč Žky Finále kladivo 4kg Žci Finále oštěp 500g Žky Finále
15:15 100 m př. Žci Běh 1
15:20 výška Žci Finále
15:25 60 m Žky Běh 1
15:35 dálka Žky Finále
15:40 60 m Žci Běh 1 kladivo 3kg Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
15:55 800 m Žky Běh 1
16:05 800 m Žci Běh 1
16:20 200 m př. Žky Běh 1 koule 4kg Žci Finále disk 0,75kg Žky Finále
16:30 200 m př. Žci Běh 1 výška Žky Finále
16:40 dálka Žci Finále
16:45 300 m Žky Běh 1
16:55 300 m Žci Běh 1
17:00 koule 3kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále
17:05 1500 m Žky Běh 1
17:15 1500 m Žci Běh 1
17:25 150 m Žky Běh 1
17:45 150 m Žci Běh 1
18:10 4x60 m Žky Běh 1
18:20 4x60 m Žci Běh 1