MMAS družstev mladšího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje TJ Šumperk, z.s.

Datum

07.10.2018

Místo

Šumperk (Žerotínova 55, Šumperk, 78701)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tomáš Vykydal 777582996 tom.vykydal@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Květoslav Vykydal
Časomíru zajišťuje Tomáš Veselý
Výsledky zpracoval Jarmila Hynková

Startují

ročníky 2005 - 2008
ročníky 2005 - 2008

 

 

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

U technických disciplín bude v pátek 5.10. v dopoledních hodinách vyvěšen seznam vybraných závodníků na webových stránkách oddílu TJ Šumperk:

http://atletika.sumperk.cz

Podle statistiky ČAS a dohledatelných výsledků (4 boj) bude vybráno 24 závodníků.

Délka hřebů max. 9 mm.

Základní výšky a zvyšování:

Mladší žákyně : základ 115 cm, po 5 cm do 140 cm, potom po 3 cm.

Mladší žáci: zálkad 120 cm po 5 cm, od 150 cm po 3 cm
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v neděli od  8:30 v kanceláři nad cílem.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od  28.9.2018 do 4.10.2018 do 22.00 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v basketbalové hale (vpravo při vstupu do areálu stadionu). Slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli uprostřed tribuny.  Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli  a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

MUDr. Katarina Berková

Časový pořad

neděle, 7.10.2018

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žcm Finále výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále oštěp 500g Žcm Finále
10:20 60 m př. Žkm Finále
10:40 60 m Žcm Rozběh
11:00 60 m Žkm Rozběh
11:15 800 m Žcm Finále
11:20 koule 3kg Žcm Finále oštěp 400g Žkm Finále
11:30 800 m Žkm Finále výška Žkm Finále dálka Žcm Finále
11:45 300 m Žcm Finále
12:00 300 m Žkm Finále
12:30 1500 m Žcm Běh kriket Žcm Finále kriket Žkm Finále
12:45 1500 m Žkm Běh
13:00 150 m Žcm Finále
13:20 150 m Žkm Finále
13:55 4x60 m Žcm Finále
14:10 4x60 m Žkm Finále

Stravování

V bufetu na stadionu nebo v blízké restauraci u basketbalové haly.

Parkování

 Před stadionem na parkovišti.

Další informace

Závodníci jsou povinni mít lékařskou prohlídku ne starší jednoho roku. Za prohlídku zodpovídá oddíl.

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.