2. kolo soutěže družstev mládeže /dorost a junioři/

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický oddíl TJ Lokomotiva Břeclav, Veslařská 1

Datum

26.5.2018

Místo

Břeclav

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zbyněk Chlumecký
Hlavní rozhodčí Stanislav Petrjanoš
Výsledky zpracoval Zbyněk Chlumecký 777604585 zbynek.c@seznam.cz

Startují

ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v rozhlasové kabině /uprostřed cílové rovinky/ od 8.30. Změny /jen škrty/ do 9.30 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 21.5.2018 do pátku 25.5.2018 do 20:00 hodin.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve skladě za cílem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově za protilehlou rovinkou /muži/, sportovní hala /ženy/. Šatny slouží pouze k převlečení, za ztráty pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli pod rozhlasovou kabinou. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude k dispozici uprostřed hlavní tribuny.

Časový pořad

sobota, 26.5.2018

Čas Disciplíny
10:00 výška Dci tyč Jři tyč Dci dálka Dky kladivo 4kg Jky oštěp 700g Dci
10:30 100 m př. Dky Běh
10:40 100 m př. Jky Běh
10:50 110 m př. Dci Běh kladivo 3kg Dky oštěp 600g Jky
11:00 110 m př. Jři Běh dálka Jky
11:10 oštěp 500g Dky
11:15 800 m Dky Běh
11:25 800 m Jky Běh
11:35 800 m Dci Běh výška Jři
11:40 kladivo 5kg Dci
11:45 800 m Jři Běh dálka Dci
12:00 100 m Dky Běh oštěp 800g Jři
12:15 100 m Jky Běh
12:30 100 m Dci Běh
12:40 kladivo 6kg Jři
12:45 100 m Jři Běh
12:50 disk 1kg Jky
13:00 400 m Dky Běh tyč Jky tyč Dky dálka Jři
13:10 400 m Jky Běh
13:20 400 m Dci Běh
13:30 400 m Jři Běh výška Dky
13:40 disk 1kg Dky
13:45 2000 m př. Dky Běh 2000 m př. Jky Běh
13:50 koule 5kg Dci
13:55 3000 m Dky Běh 3000 m Jky Běh
14:10 3000 m Dci Běh 3000 m Jři Běh trojskok Dci
14:25 2000 m př. Dci Běh 2000 m př. Jři Běh
14:30 koule 4kg Jky
14:40 300 m př. Dky Běh
14:50 300 m př. Dci Běh disk 1,75kg Jři
15:00 400 m př. Jky Běh výška Jky
15:10 400 m př. Jři Běh
15:20 koule 3kg Dky
15:35 200 m Dky Běh trojskok Jři disk 1,5kg Dci
15:45 200 m Jky Běh
15:55 200 m Dci Běh
16:00 koule 6kg Jři
16:05 200 m Jři Běh
16:25 1500 m Dky Běh 1500 m Jky Běh
16:35 1500 m Dci Běh
16:45 1500 m Jři Běh trojskok Dky trojskok Jky
17:00 4x400 m Dky Běh 4x400 m Jky Běh
17:10 4x400 m Dci Běh 4x400 m Jři Běh

Parkování

Parkovat lze přímo na stadionu, přičemž kapacita parkovacích míst je omezena a je určena výhradně pro autobusy jednotlivých výprav. K dalšímu parkování využijte prostory před stadionem.