1. kolo MMaS družstev dorostu a juniorů

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z.s.

Datum

5.5.2018

Místo

Olomouc

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Miroslav Hrabal
Hlavní rozhodčí Drahoslav Dočkal
Časomíru zajišťuje AK Olomouc z.s.
Výsledky zpracoval RNDr. Jiří Novotný

Startují

ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v kanceláři AK Olomouc v 1. patře atletické haly od 8:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 30.4.2018 do pátku 4.5.2018 do 20:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu a vrhačské louky. Rozcvičovat se lze v atletické hale.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži s modrými vraty za cílem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly. Šatny slouží pouze k převlečení, za ztráty pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na začátku hlavní tribuny a budou k nahlédnutí online na webu ČAS. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude k dispozici na začátku hlavní tribuny a bude označena červeným křížem.

Časový pořad

sobota, 5.5.2018

Čas Disciplíny
10:00 výška Dci tyč Jři tyč Dci dálka Dky koule 4kg Jky oštěp 700g Dci
10:30 100 m př. Dky Běh 1
10:40 100 m př. Jky Běh 1
10:50 110 m př. Dci Běh 1 koule 3kg Dky
11:00 110 m př. Jři Běh 1 dálka Jky oštěp 600g Jky
11:15 800 m Dky Běh 1
11:25 800 m Jky Běh 1
11:35 800 m Dci Běh 1 výška Jři koule 6kg Jři
11:45 800 m Jři Běh 1 dálka Dci oštěp 500g Dky
12:00 100 m Dky Běh 1
12:15 100 m Jky Běh 1
12:30 100 m Dci Běh 1 koule 5kg Dci
12:45 100 m Jři Běh 1
13:00 400 m Dky Běh 1 tyč Jky tyč Dky dálka Jři oštěp 800g Jři
13:10 400 m Jky Běh 1
13:20 400 m Dci Běh 1
13:30 400 m Jři Běh 1 výška Dky
13:45 2000 m př. Dky Běh 1 2000 m př. Jky Běh 1 kladivo 6kg Jři
13:55 3000 m Dky Běh 1 3000 m Jky Běh 1
14:10 3000 m Dci Běh 1 3000 m Jři Běh 1 trojskok Dci disk 1kg Jky
14:25 2000 m př. Dci Běh 1 2000 m př. Jři Běh 1
14:40 300 m př. Dky Běh 1
14:50 300 m př. Dci Běh 1 kladivo 5kg Dci
15:00 400 m př. Jky Běh 1 výška Jky disk 1kg Dky
15:10 400 m př. Jři Běh 1
15:35 200 m Dky Běh 1 trojskok Jři
15:45 200 m Jky Běh 1 kladivo 4kg Jky
15:55 200 m Dci Běh 1 disk 1,75kg Jři
16:05 200 m Jři Běh 1
16:25 1500 m Dky Běh 1 1500 m Jky Běh 1
16:35 1500 m Dci Běh 1
16:45 1500 m Jři Běh 1 trojskok Dky trojskok Jky kladivo 3kg Dky
17:00 4x100 m Dky Běh 1 4x100 m Jky Běh 1 disk 1,5kg Dci
17:10 4x100 m Dci Běh 1 4x100 m Jři Běh 1

Parkování

Parkovat lze přímo na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc, přičemž kapacita parkovacích míst je omezena a je určena výhradně pro autobusy jednotlivých výprav. K dalšímu parkování využijte přilehlou ulici 17. listopadu nebo parkoviště galerie Šantovka.