Atletická neděle - podzim

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Prachatice

Datum

30.09.2018

Místo

Prachatice (Městský stadion PRACHATICE)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Plánek 777118239 atletickanedele@topi.cz

Startují

ročníky 1918 - 1996
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1918 - 1996
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Dorostenci 100 m, 1-2-3-4, výška, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 1-2-3-4, výška, oštěp 500g
Atletická přípravka-hoši 60 m, 4x60 m, výška, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 4x60 m, výška, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 4x60 m, výška, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 4x60 m, výška, kriket
Juniorky 100 m, 1-2-3-4
Junioři 100 m, 1-2-3-4
Muži 100 m, 1-2-3-4, výška, oštěp 800g
Ženy 100 m, 1-2-3-4, výška, oštěp 600g
Žáci 60 m, 1-2-3-4, výška, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 1-2-3-4, výška, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 1-2-3-4, výška, oštěp 400g
Žákyně 60 m, 1-2-3-4, výška, oštěp 500g

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. Soutěž přípravek a minipřípravek ve skoku do výšky bude s odrazem snožmo z místa, dopad do doskočiště na dálku na nohy (ne na ruce, do kotoulu). 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na Městském stadionu Prachatice od 13:00 hodin v neděli 30.09.2018

Startovné

30 Kč za každý start (jedna štafeta = jeden start), závodníci pořádajícího oddílu startovné neplatí. Startovné se platí při prezentaci v závodní kanceláři v hotovosti.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 27.09.2018 do 20:00 hodin, neregistrovaní závodníci e-mailem na adrese: atletickanedele@topi.cz, opět do 27.09.2018 do 20:00 hodin. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu Městského stadionu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na hlavní tribuně.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Parkování

Parkování je možné přímo před stadionem. 

Další informace

Start prvního závodu 14:00, orientační časový program:

Čas         Disciplíny

14:00     zahájení

14:05     60 m Žci                               výška EleZ, EleZm                           kriket EleH, EleHm

              60 m Žcm

              60 m Žky

              60 m Žkm

              60 m EleHm

              60 m EleH

              60 m EleZm

              60 m EleZ

15:05     100 m Dci                            výška Ž, Dky, Žky, Žkm                  kriket EleZ, EleZm

              100 m Dky

              100 m M

              100 m Ž

15:45     4x60 m EleHm                   výška M, Dci, Žci, Žcm                   oštěp Ž, Dky, Žky, Žkm

              4x60 m EleZm

              4x60 m EleH

              4x60 m EleZ

16:20     1-2-3-4 Žcm                       výška EleH, EleHm                          oštěp M, Dci, Žci, Žcm

              1-2-3-4 Žkm

              1-2-3-4 Žci

              1-2-3-4 Žky

              1-2-3-4 Dci

              1-2-3-4 Dky

             1-2-3-4 M

              1-2-3-4 Ž

17:30     zakončení

bude upřesněn na místě podle počtu startujících v jednotlivých kategoriích a disciplínách. Junioři a juniorky startují v kategoriích dospělých.