Velká cena ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole a Města Vyškova

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

10.4.2018

Místo

Vyškov

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jiří Němeček bruzekjiri@seznam.cz
Technický ředitel Ing. Karel Borovec
Hlasatel Ing. Libor Karas
Lékař Mgr. Jitka Piňosová

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci dálka, koule 5kg
Dorostenky dálka, koule 3kg
Žáci dálka, koule 4kg
Ml. žáci dálka, koule 3kg
Ml. žákyně dálka, koule 2kg
Žákyně dálka, koule 3kg

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závodí se na umělém povrchu, kde jsou povoleny 6 mm. hřeby. Mladší žákyně budou vrhat 2 kg koulí.

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!!!

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny časového pořadu podle počtu přihlášených závodníků!!!!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve sportovním areálu ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole od 8.00 hodin do 8.30h

Startovné

Závodníci, kteří nejsou žáky ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole a členy AK AHA Vyškov zaplatí startovné 50 Kč (nezávisle na počtu disciplín)

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2. 4. do 9. 4. 2018

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze od 8.00h

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve vážírně od 8.00h

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově školy.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v areálu školy, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník je Mgr. Jitka Piňosová - zdravotník školy

Časový pořad

úterý, 10.4.2018

Čas Disciplíny
08:00 Prezentace
08:10 dálka Žkm koule 3kg Žcm
09:30 dálka Žcm koule 2kg Žkm
11:00 dálka Žky dálka Dky koule 4kg Žci koule 5kg Dci
12:25 dálka Žci dálka Dci koule 3kg Žky koule 3kg Dky

Další informace

 První tři v každé kategorii budou odměněni diplomy (slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií proběhne po  ukončení závodu dané kategorie).

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!!!

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny časového pořadu podle počtu přihlášených závodníků!!!! Internetové stránky: www.zsletnipole.cz  ♥ www.ahavyskov.cz