6. veřejné závody PAS - hod oštěpem

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

5.5.2018

Místo

Praha - Eden

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Čepelák Marek 607191668 cepace@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Svatopluk Kubíček
Technický ředitel Karlický Petr
Výsledky zpracoval Turková Kateřina

Startují

ročníky 1958 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1958 - 1998
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Dorostenci oštěp 700g
Dorostenky oštěp 500g
Juniorky oštěp 600g
Junioři oštěp 800g
Muži oštěp 800g
Ženy oštěp 600g
Žáci oštěp 600g
Žákyně oštěp 500g

Technická ustanovení

Závodí se na 2 sektorech vytyčených na atletickém stadionu a na vrhačské louce nad atletickým stadionem, všichni závodníci, resp. všechny závodnice, budou mít 4 pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 08.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Startovné

Pro závodníky a závodnice narozené v roce 2002 a starší je stanoveno na 80 Kč za každý přihlášený start, pro závodníky a závodnice narozené v roce 2003 a mladší je stanoveno na 70 Kč za každý přihlášený start.

Přihlášky

Přijímají se nejpozději 45 minut před zahájením příslušné soutěže v závodní kanceláři, a to na pořadatelem vydaných tiskopisech a po zaplacení startovného

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny

Budou k dispozici od 08.00 hodin v tribuně atletického stadionu.

Časový pořad

sobota, 5.5.2018

Čas Disciplíny
09:30 oštěp 500g Žky oštěp 600g Žci
10:30 oštěp 500g Dky oštěp 700g Dci
11:30 oštěp 600g Jky oštěp 600g Ž oštěp 800g Jři oštěp 800g M