7. veřejné závody PAS - hod oštěpem (do 17 let)

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

12.5.2018

Místo

Praha - Eden

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Čepelák Marek 607191668 cepace@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Ivanka Lebrová
Technický ředitel Karlický Petr
Výsledky zpracoval Turková Kateřina

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci oštěp 700g
Dorostenky oštěp 500g
Žáci oštěp 600g
Ml. žáci oštěp 500g
Ml. žákyně oštěp 400g
Žákyně oštěp 500g

Technická ustanovení

Závodí se na 2 sektorech vytyčených na atletickém stadionu a na vrhačské louce nad atletickým stadionem, všichni závodníci, resp. všechny závodnice, budou mít 4 pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 08.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Startovné

Pro závodníky a závodnice narozené v roce 2002 a starší je stanoveno na 80 Kč za každý přihlášený start, pro závodníky a závodnice narozené v roce 2003 a mladší je stanoveno na 70 Kč za každý přihlášený start.

Přihlášky

Přijímají se nejpozději 45 minut před zahájením příslušné soutěže v závodní kanceláři, a to na pořadatelem vydaných tiskopisech a po zaplacení startovného

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny

Budou k dispozici od 08.00 hodin v tribuně atletického stadionu.

Časový pořad

sobota, 12.5.2018

Čas Disciplíny
09:30 oštěp 400g Žkm oštěp 500g Žcm
10:30 oštěp 500g Žky oštěp 600g Žci
11:30 oštěp 500g Dky oštěp 700g Dci