Přebor Prahy juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

25.5.2018 - 26.5.2018

Místo

Praha - Eden

Vedoucí činovníci

Technický delegát Smetana Martin
Technický delegát Urban Milan
Ředitel závodu Šrámek Josef 775 244 148 sportvia@volny.cz
Hlavní rozhodčí Svatopluk Kubíček
Technický ředitel Šarapatka Petr
Časomíru zajišťuje Šíp Jan, Šmahel Michal

Startují

ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1999 - 2000
ročníky 2001 - 2002

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické kluby a oddíly.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém/oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové/oddílové kombinéze. Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Omezení startu

Junioři a juniorky (ročníky 1999 a 2000) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 1500 m a delších.

Dorostenci a dorostenky (ročníky 2001 a 2002) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 800 m a delších.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 1500 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok i oštěp.

Vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 minut před zahájením soutěže, rozhodčím a funkcionářům závodů.

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v pátek 25. 5. 2018 od 14.00 hodin a v sobotu 26. 5. 2018 od 08.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Startovné

Startovné hradí atletické kluby a oddíly buď nejpozději 30 minut před začátkem závodů v hotovosti v závodní kanceláři nebo po dohodě s ředitelem závodů bezhotovostně na účet pořadatele na základě jím vystavené faktury.

Startovné činí:

- 50 Kč za každý přihlášený a technickým delegátem potvrzený individuální start závodníků a závodnic pražských atletických klubů a oddílů,

- 70 Kč za každý přihlášený start štafety pražských atletických klubů a oddílů,

- 100 Kč za každý přihlášený a technickým delegátem potvrzený start závodníků a závodnic mimopražských atletických klubů a oddílů.

Přihlášky

Přihlášky podávají atletické kluby a oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci Kalendář akcí, a to do úterý 22. 5. 2018 do 22.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m, 1500 m, 3000 m, 1500 m př., 2000 m př. a 3000 m př. a na posledním úseku štafety 4x400 m obdrží u prezentace jedno startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion, např. na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Z bezpečnostních důvodů je zakázáno rozcvičování na rovince v horní části tribuny atletického stadionu!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně atletického stadionu, a to pro juniory a dorostence šatny č. 33, 34 a 35 a pro juniorky a dorostenky šatny č. 5, 6 a 7.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Tituly a odměny

Vítěz, resp. vítězka, každé soutěže získává titul „Přeborník hl. m. Prahy na rok 2018“ a obdrží medaili a diplom.

Závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, se umístí na 2. a 3. místě, obdrží medaili a diplom.

Tituly a odměny se udělují pouze v případě, že se na start závodu dostavili, resp. dostavily, a závod zahájili, resp. zahájily, alespoň tři závodníci, resp. závodnice, z dvou pražských atletických klubů a oddílů.

Vyhlašování vítězů

Vyhlašování vítězů bude prováděno v blocích. První tři závodníci, resp. závodnice, příp. štafety, se na výzvu hlasatele shromáždí v horní části tribuny atletického stadionu nad startem běhu na 100 m. Na vyhlašování vítězů se závodníci, resp. závodnice, dostaví v klubovém/oddílovém dresu nebo v klubové/oddílové teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků této soutěže (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává písemně podle pravidla 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky doložené vkladem ve výši 500 Kč, a to odvolací komisi, která se skládá z technického delegáta, ředitele závodů a hlavního rozhodčího.

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch PAS.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodů v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

pátek, 25.5.2018

Čas Disciplíny
15:45 110 m př. Jři Rozběh dálka Dky koule 6kg Jři disk 1kg Dky
16:00 110 m př. Dci Rozběh výška Jři výška Dci
16:15 100 m př. Dky Rozběh
16:25 100 m př. Jky Rozběh
16:40 110 m př. Jři Finále
16:45 110 m př. Dci Finále
17:00 100 m př. Dky Finále koule 4kg Jky disk 1,75kg Jři
17:10 100 m př. Jky Finále
17:20 100 m Jři Rozběh
17:35 100 m Dci Rozběh dálka Jky
17:45 1. blok vyhlášení vítězů
17:50 100 m Jky Rozběh
18:05 100 m Dky Rozběh tyč Jky tyč Dky koule 5kg Dci
18:20 1500 m Jři Finále disk 1kg Jky
18:30 1500 m Dci Finále
18:40 1500 m Jky Finále 1500 m Dky Finále dálka Jři
18:50 100 m Jři Finále
18:55 100 m Dci Finále
19:00 2. blok vyhlášení vítězů
19:05 100 m Jky Finále koule 3kg Dky
19:10 100 m Dky Finále
19:15 400 m Jři Finále
19:30 400 m Dci Finále disk 1,5kg Dci
19:40 3. blok vyhlášení vítězů
19:45 400 m Jky Finále dálka Dci
19:55 400 m Dky Finále
20:10 4. blok vyhlášení vítězů
20:15 4x100 m Jři Finále 4x100 m Dci Finále
20:20 4x100 m Jky Finále 4x100 m Dky Finále
20:30 5. blok vyhlášení vítězů

sobota, 26.5.2018

Čas Disciplíny
09:45 3000 m př. Jři Finále oštěp 600g Jky
10:00 2000 m př. Dci Finále tyč Jři tyč Dci trojskok Jři trojskok Dci
10:15 2000 m př. Jky Finále
10:30 1500 m př. Dky Finále
10:45 200 m Jři Finále
11:00 200 m Dci Finále oštěp 800g Jři
11:15 200 m Jky Finále
11:30 200 m Dky Finále trojskok Jky trojskok Dky
11:40 6. blok vyhlášení vítězů
11:45 400 m př. Jři Finále
11:55 400 m př. Jky Finále
12:05 300 m př. Dky Finále
12:15 300 m př. Dci Finále oštěp 500g Dky
12:30 800 m Jři Finále výška Jky výška Dky
12:40 800 m Dci Finále
12:45 7. blok vyhlášení vítězů
12:50 800 m Jky Finále
13:00 800 m Dky Finále
13:15 3000 m Jři Finále 3000 m Dci Finále
13:30 3000 m Jky Finále 3000 m Dky Finále oštěp 700g Dci
13:45 8. blok vyhlášení vítězů
13:50 4x400 m Jři Finále 4x400 m Dci Finále
13:55 4x400 m Jky Finále 4x400 m Dky Finále
14:15 9. blok vyhlášení vítězů

Stravování

V průběhu závodů je možno ke stravování využít restauraci Na Pozemním hokeji Slavia.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.